Seksinrichtingen zijn bedrijven waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met derden.

Seksinrichtingen moeten een vergunning aanvragen bij de gemeente. In opdracht van de gemeente voert GGD Twente inspecties uit bij seksinrichtingen. De inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van een checklist met landelijke normen en richtlijnen op het gebied van hygiëne en veiligheid.

Het resultaat van deze inspectie wordt meegenomen in de beslissing van de gemeente om de vergunning wel of niet te verlengen of af te geven.

Meer informatie

Neem contact op met Inspectie en hygiëne.