Waarmee moet je rekening houden bij het organiseren van een evenement?

Een organisator moet zorg dragen voor een leuk, gezond en veilig evenement. Bezoekers mogen geen nadelige gevolgen ondervinden van bijvoorbeeld gebruik van horeca of onhygiënische toiletten.

Veiligheid

Wanneer mag je een evenement organiseren? De organisator heeft een vergunning nodig van de gemeente. In deze vergunning staan een aantal voorwaarden waar de organisatie aan moet voldoen om het evenement veilig te laten verlopen. Er gelden richtlijnen voor:

  • medische hulpverlening
  • de inzet van brandweer en politie
  • hygiëne

De gemeente kan advies vragen aan de brandweer, de politie, de GHOR en de GGD.

Gezondheidskundige richtlijnen bij evenementen

Gezondheidskundige richtlijnen zijn o.a. richtlijnen voor hygiëne en infectieziektebestrijding. De teams Inspectie en hygiëne en Infectieziektebestrijding van GGD Twente adviseren hierover.
Door het tijdelijke karakter van evenementen bestaat een verhoogd risico op de verspreiding van infectieziekten. Door de adviezen over hygiënemaatregelen kan deze kans op verspreiding verminderd of zelfs voorkomen worden.
Daarnaast spelen het type evenement, de grootte, de doelgroepen, de weersomstandigheden en specifieke nevenactiviteiten tijdens een evenement een rol. Als veel mensen tegelijk maken gebruik van dezelfde voorzieningen, dan geeft dit vrijwel altijd een verhoogd risico.

Vrijstellingsaanvraag bij evenementen

Organiseer je een evenement? En wil je daarvoor iemand inhuren om te tatoeëren of te piercen? Dan moet je daarvoor een vrijstelling aanvragen bij de GGD. Zo'n vrijstelling kun je alleen krijgen voor iemand die in het bezit is van een vergunning van de GGD.

Richtlijnen voor gemeenten én organisatoren

Op GHOR Twente staan adviezen en folders over (landelijke) richtlijnen en de wet- en regelgeving over evenementen. Deze informatie kunnen gemeenten én organisatoren gebruiken bij evenementen.

Meer informatie