Waarmee moet je rekening houden bij het organiseren van een evenement?

Een organisator moet zorg dragen voor een gezond en veilig evenement. Bezoekers mogen geen last krijgen door bijvoorbeeld het eten of onhygiënische toiletten.

Veiligheid

Daarom heeft de organisator een vergunning nodig van de gemeente. Er gelden richtlijnen voor:

  • medische hulpverlening
  • de inzet van brandweer en politie
  • hygiëne

De gemeente kan advies vragen aan de brandweer, de politie, de GHOR en de GGD.

Gezondheidskundige richtlijnen bij evenementen

De teams Inspectie en hygiëne en Infectieziektebestrijding van GGD Twente adviseren over o.a. richtlijnen voor hygiëne en infectieziektebestrijding. Met de adviezen wordt de kans op verspreiding van infectieziekten kleiner.
Daarnaast spelen het type evenement, de grootte, de doelgroepen, de weersomstandigheden en specifieke nevenactiviteiten tijdens een evenement een rol. Als veel mensen tegelijk maken gebruik van dezelfde voorzieningen, dan geeft dit vrijwel altijd een verhoogd risico.

Folders richtlijnen voor gemeenten én organisatoren

Op GHOR Twente staan adviezen en folders over (landelijke) richtlijnen en de wet- en regelgeving over evenementen. Deze informatie kunnen gemeenten én organisatoren gebruiken bij evenementen.

Vrijstelling tatoeëren / piercen bij evenementen

Organiseer je een evenement? En wil je daarvoor iemand inhuren om te tatoeëren of te piercen? Dan moet je daarvoor een vrijstelling aanvragen bij de GGD. Zo'n vrijstelling kun je alleen krijgen voor iemand die in het bezit is van een vergunning van de GGD.

Meer informatie