Voor wie gelden de veiligheids- en hygiëneregels rond tattoo & piercing?

Iedereen die:

 • tatoeëert
 • permanent make-up aanbrengt
 • cosmetische tatoeages aanbrengt
 • piercings zet
 • oorgaatjes prikt met een piercinginstrument

moet zich aan regels houden. Deze regels staan in het 'Warenwetbesluit tatoeëren en piercen'.

Je moet als ondernemer aan twee voorwaarden voldoen:

 1. Je moet veilig werken.
 2. Je moet beschikken over een geldige vergunning van de minister van VWS.

Personen die slechts gaatjes prikken in oorlellen zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht.

Wat is veilig en hygiënisch werken? Dit staat in artikel 6 van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen. Je werkt veilig als je werkt volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Het gevaar van onhygiënisch werken: je klanten kunnen een ernstige infectie oplopen, zoals hepatitis B of AIDS.

Richtlijnen

Er zijn vier verschillende hygiënerichtlijnen, namelijk:

 • voor tatoeëren
 • voor het aanbrengen van cosmetische tatoeage of permanente make-up
 • voor piercen (bodypiercing)
 • voor het prikken van gaatjes in oren en neusvleugels

Bekijk de richtlijnen 'Tatoeëren en Piercen' bij het RIVM.

Kijk goed welke hygiënerichtlijnen voor jou van toepassing zijn. Voer je werkzaamheden uit zoals ze in de hygiënerichtlijnen omschreven staan.
Voor alle duidelijkheid; het is dus mogelijk dat er meerdere hygiënerichtlijnen voor jou van toepassing zijn.

Je bent niet verplicht te werken volgens richtlijnen. Maar als je voor een eigen werkwijze kiest, moet je wel aan de GGD-inspecteur aannemelijk maken dat je toch voldoet aan de eisen van artikel 6 van het Besluit.

Instructievideo's

Bekijk op de RIVM-site de video's over handhygiëne, besmettingsrisico’s, reinigen en desinfecteren, desinfectiemiddelen en after care.

Je moet beschikken over een geldige vergunning van de Minister van VWS. Zonder deze vergunning mag je geen van de bovenstaande werkzaamheden verrichten. Deze vergunning wordt door de GGD, namens de Minister van VWS, afgegeven.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze vergunning.

Vergunning online aanvragen via het RIVM

Aan de vergunningsaanvraag zijn kosten van inspectie verbonden (zie hieronder).

3 jaar geldig

De vergunning is 3 jaar geldig. Je moet elke 3 jaar, op tijd, een nieuwe vergunning aanvragen. Bent je niet in het bezit van een geldige vergunning dan ben je strafbaar en kan de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) een sanctie (waarschuwing of boete) opleggen. De GGD en de VWA werken hiervoor samen.

Eisen

Voordat je de vergunning en de inspectie aanvraagt, moet je volledig voldoen aan de eis van veilig werken uit artikel 6 het Besluit. Je voldoet aan de eis als je werkt volgens de Hygiënerichtlijnen.

 • Als je aan alle eisen uit de hygiënerichtlijnen voldoet, verleent GGD Twente een vergunning.
 • Als je niet aan alle eisen voldoet, besluit GGD Twente vooralsnog geen vergunning te geven. Je ontvangt dan wel een verbeterlijst. Je krijgt 2 maanden de tijd om de verbeteringen te realiseren. Afhankelijk van de soort verbeterpunten zal er opnieuw een inspectie plaatsvinden. Indien mogelijk worden de verbeterpunten schriftelijk afgehandeld.
 • Als je na deze 2 maanden niet alle punten verbetert hebt, zal GGD Twente de vergunning officieel weigeren. Werk je toch door, dan ben je vanaf dat moment in overtreding en dus strafbaar.

Wat wij adviseren:

 • Lees de hygiënerichtlijnen zorgvuldig.
 • Pas je werkzaamheden, apparatuur en bouwkundige zaken zonodig aan.
 • Zorg dat je, voordat de inspectie plaatsvindt, aan alle eisen voldoet.

Overzicht van de soort inspectie en wat die kost.

Soort verrichtingTarief per 1 juli 2022
Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrument, waarbij geen materialen gesteriliseerd worden (2 uur) € 236,29
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden (3,5 uur) € 413,48
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij instrumenten gesteriliseerd worden (4 uur) € 472,55
Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden (3,5 uur) € 413,48
Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden (4 uur) € 472,55
Combinatie van bovenstaande activiteiten (5 uur) € 590,70
Voorrijkosten per kwartier €   29,53
Herinspectie en onderzoek naar aanleiding van wijzigingsverzoek per uur € 118,14
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen. (4 uur) € 472,55
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief. (1,5 uur) € 177,22

Btw en indexering

Over de kosten van de inspecties wordt geen btw doorberekend.
Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd op basis van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid.

Vrijstellingsaanvraag bij evenementen

Organiseer je een evenement? En wil je daarvoor iemand inhuren om te tatoeëren of te piercen? Dan moet je daarvoor een vrijstelling aanvragen bij de GGD. Zo'n vrijstelling kun je alleen krijgen voor iemand die in het bezit is van een vergunning van de GGD.

Je kunt zo'n vrijstelling online aanvragen via het RIVM.

Met vragen of voor meer informatie

...neem je contact op met het team Inspectie en hygiëne van GGD Twente.