Voor wie gelden de veiligheids- en hygiëneregels rond tattoo & piercing?

Iedereen die:

  • tatoeëert
  • permanent make-up aanbrengt
  • cosmetische tatoeages aanbrengt
  • piercings zet
  • oorgaatjes prikt met een piercinginstrument

moet zich aan regels houden. Deze regels staan in het 'Warenwetbesluit tatoeëren en piercen'.

Je moet als ondernemer aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Je moet veilig werken.
  2. Je moet beschikken over een geldige vergunning van de Minister van VWS.

Personen die slechts gaatjes prikken in oorlellen zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht.

 


Met vragen of voor meer informatie

...neem je contact op met het team Inspectie en hygiëne van GGD Twente.