Jouw gegevens bij testen.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

GGD Twente verwerkt jouw gegevens op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in samenloop met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Bij de uitbraak van Covid-19 is GGD Twente ingeschakeld om op grote schaal te testen op Covid-19. De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken hebben altijd te maken met het volgende:

De aanvraag van een coronatest

 • Iedere Nederlandse inwoner kan een coronatest aanvragen. Dit kan online via www.coronatest.nl (inloggen met DigiD), of telefonisch via 0800-1202.
 • Bij ernstige klachten moet je altijd direct met jouw huisarts, behandelend arts, of huisartsenpost bellen. Bel 112 bij direct levensgevaar.

Het systeem dat landelijk gebruikt wordt om alle aanvraaggegevens te verwerken heet CoronIT. Wanneer de afspraak is gemaakt, worden de gegevens die jij hebt ingevuld om de test te plannen via CoronIT gedeeld met de testlocatie. Dit wordt gedaan voor planning, en om achteraf duidelijk te kunnen maken of er ook echt getest is.

De uitslag van een coronatest

Jouw test wordt daarna naar een laboratorium gestuurd. Het laboratorium test jouw lichaamsmateriaal dat met het wattenstaafje is verkregen en vermeldt de uitslag in jouw dossier in CoronIT. Als jij positief bent getest, dan wordt jouw lichaamsmateriaal een aantal maanden bewaard, omdat mogelijk daarna ook nog nader onderzoek wordt verricht om te bepalen van welke variant van het virus sprake is. Dat gebeurt steekproefsgewijs. De persoonsgegevens worden vervolgens gebruikt om jou op de hoogte te stellen van jouw testuitslag.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken zowel gewone als bijzondere persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken hebben wij van jou ontvangen. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, of een andere plaats waar je bent als je niet thuis bent. Bijvoorbeeld op vakantie.
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Je klachten
 • Streepjescode testbuisje
 • Uitslag van de coronatest
 • Eventueel: naam van de arts die de test aanvraagt
 • Of je direct contact hebt gehad met anderen
 • Of je gewerkt hebt, en zo ja in welke beroepsgroep je werkt
 • Eerste ziektedag
 • Eerdere besmettingen
 • Eventuele vaccinaties: soort(en) vaccin en de datum van het laatste vaccin

Van welke systemen maken wij gebruik?

GGD Twente maakt gebruik van het landelijke registratiesysteem CoronIT voor het testen op het coronavirus.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor de behandeling van jouw verzoek en conform de wettelijke voorschriften. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) bewaren wij jouw medische dossier, met daarin de testuitslag(en), in CoronIT 20 jaar.

Welke derden ontvangen jouw gegevens?

De volgende partijen kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen:

 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • LabMicTA, het Twentse microbiologische laboratorium om de diagnose te kunnen stellen
 • GGD GHOR Nederland als de beheerder van het IT-systeem CoronIT en voor de data op het dashboard
 • De IT-provider van de applicatie CoronIT (Topicus)
 • Teleperformance, het uitzendbureau van medewerkers van het landelijke callcenter om afspraken in te kunnen plannen en vragen van geteste personen te kunnen beantwoorden
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • CBS
 • Huisarts

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen, bijvoorbeeld:

 • Alleen medewerkers die dit nodig hebben, krijgen toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.
 • Wij werken met beveiligde netwerkverbindingen.
 • Wij hebben afspraken gemaakt met de leveranciers van de systemen die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens in de systemen via technische maatregelen voldoende beveiligd zijn.

Wanneer je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Welke rechten heb je ten aanzien van de registratie?

Wij zijn wettelijk verplicht je gegevens te registreren. Vervolgens heb je als betrokkene een aantal rechten waarvan je gebruik kan maken. Hieronder volgt een korte toelichting per recht.

 • Recht op informatie
  Wij moeten jou actief, tijdig en adequaat informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is hiervoor opgesteld.
 • Recht op inzage en rectificatie
  Je hebt het recht om in te zien welke persoonlijke informatie wij van je hebben vastgelegd. Als deze informatie onjuist of verouderd is, kun je ons vragen deze aan te passen.
 • Recht op verwijdering
  Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
 • Recht op overdraagbaarheid
  Je kunt ons vragen om digitale informatie die je ons hebt gegeven naar jou of een andere organisatie te sturen.

Vragen of klachten?

Belangrijk voor jou om te weten, is dat jouw privacy bij ons voorop staat. Wanneer je vragen of klachten hebt, dan kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Kom je er met ons niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over het testen en de verwerking van jouw persoonsgegevens.