Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor het gebruik van het serviceportaal (digitale vragenlijst) van de Jeugdgezondheid (JGZ) van GGD Twente.

Contactgegevens Jeugdgezondheid
Bezoekadres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede
KVK-nummer: 08195873

Vooraf

Vóór het invullen van de digitale vragenlijst vragen we je deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door het serviceportaal te gebruiken en de vragenlijst te openen, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Doel

Met digitale vragenlijsten hoopt JGZ een zo goed en volledig mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid en het welbevinden van Twentse jongeren. Het doel van (digitale) vragenlijsten is het monitoren van de gezondheid van de Twentse jongeren. Op persoonlijk niveau hebben de vragenlijsten vooral een signalerende functie. 

Via een toegezonden code kunnen ouders/verzorgers toegang krijgen tot een digitale vragenlijst. In deze vragenlijst vragen wij je of je als ouder/verzorger JGZ toestemming geeft om je kind te mogen zien. Als je geen toestemming geeft, hoef je de vragenlijst niet in te vullen. Het is aan ouders/verzorgers om te bepalen of zij de vragenlijst willen invullen of niet.

Toegang 

Wij geven toegang aan ouders/verzorgers die met hun kind(eren) gebruikmaken van diensten (onder andere het consultatiebureau) van JGZ.

  • Toegang tot het serviceportaal en de digitale vragenlijst is (voor nu) alleen mogelijk met een uitnodigingsbrief waarin een (eenmalige) aanmeldingscode staat. Deze code is gekoppeld aan het kind waarover de vragenlijst gaat. We willen deze uitnodiging in de toekomst ook per e-mail aan ouders/verzorgers sturen.
  • Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, wordt de vragenlijst opgeslagen in het kinddossier van het kind. Je hebt na verzending van de vragenlijst geen toegang meer tot de vragenlijst. Het bekijken en/of achteraf bewerken van de vragenlijst is daardoor niet mogelijk. 
  • Je bent verplicht de inlogcode (waarmee je toegang krijgt tot de digitale vragenlijst) strikt vertrouwelijk te houden en niet te delen met anderen. De ouder/verzorger is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van zijn/haar inloggegevens gebruikmaken, met of zonder zijn/haar toestemming of wetenschap.

Beschikbaarheid

Het serviceportaal heeft (technisch) onderhoud nodig. Er kunnen onderbrekingen of storingen zijn. JGZ biedt geen technische ondersteuning en kan daarom niet garanderen dat het serviceportaal en de digitale vragenlijsten altijd (foutloos) werken.

Verantwoordelijkheid

Ondanks de zorg die vanuit JGZ is besteed aan de vragenlijsten, kunnen fouten ontstaan. JGZ spant zich in om vragenlijsten volledig en actueel te hebben en te houden, maar geeft geen enkele garantie over de inhoud van deze vragenlijsten. JGZ is op geen enkele manier verantwoordelijk voor directe en/of indirecte schade door het gebruik van het serviceportaal en de vragenlijsten.

Privacy

Op het gebruik van het serviceportaal en de vragenlijsten is de privacyverklaring van JGZ van toepassing. Door het serviceportaal te gebruiken stem je hiermee in.

Medewerkers van JGZ gaan vertrouwelijk om met alle (persoons)gegevens die ouders/verzorgers via de vragenlijsten geven. Jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, JGZ-verpleegkundigen, orthopedagogen en doktersassistenten zijn gebonden aan het (afgeleide) beroepsgeheim. Andere medewerkers van JGZ hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen persoonsgegevens alléén aan anderen verstrekken nadat de ouder/verzorger daarvoor toestemming heeft gegeven. Alleen degenen die bij de begeleiding van het kind direct betrokken zijn, hebben toegang tot het digitale dossier en de vragenlijsten. Alleen zij mogen bij elkaar gegevens opvragen en die met elkaar uitwisselen als dat noodzakelijk is voor deze begeleiding.

Gegevens over het gebruik van de vragenlijsten worden vastgelegd en kunnen (in geanonimiseerde vorm) gebruikt worden voor statistische overzichten en onderzoek. 

Intellectueel eigendomsrecht

JGZ en de leverancier hebben alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die gaan over alle op of via onze diensten aangeboden informatie (waaronder alle teksten en grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder eerst schriftelijke toestemming van JGZ te hebben gekregen. Je mag informatie van onze diensten wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.

Wijzigingen

JGZ mag de op of via onze diensten aangeboden informatie (ook de tekst van gebruikersvoorwaarden) altijd wijzigen zonder dit bekend te maken. Daarnaast kan JGZ het gebruik van het serviceportaal (tijdelijk of blijvend) stoppen, zonder ouders/verzorgers daar vooraf over te waarschuwen. JGZ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering, wijziging of beëindiging van onze diensten. Als de gebruikersvoorwaarden worden gewijzigd, gaan deze voorwaarden in vanaf het moment van bekendmaking. Als je het serviceportaal en de vragenlijsten gebruikt, ga je akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

Nederlands recht

Op onze diensten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die gaan over onze diensten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almelo/Zwolle.

Contact

Heb je vragen over de gebruikersvoorwaarden, neem dan contact op met Jeugdgezondheid.