GGD Twente heeft veel verschillende taken. En we werken samen met veel verschillende organisaties: lokaal, regionaal en ook buiten Twente.

Lokale samenwerking

Partners in de 14 Twentse gemeenten zijn: de gemeenten zelf uiteraard, huisartsen en andere zorgaanbieders. En verder welzijnorganisaties, wijkorganisaties, woning­corporaties, sportclubs, scholen, zorginstellingen, enzovoort. Samen werken we aan verbetering van de zorg op lokaal niveau. Samen zijn we actief bezig de gezondheid van onze cliënten te bevorderen.

Regionaal

Ook op Twents niveau doen we veel gemeenschappelijk. GGD Twente werkt daarin samen met onder andere:

Een belangrijk doel van deze samenwerking is het versterken van de zorgketen. De zorgketen bestaat uit verschillende zorgorganisaties en zorgprofessionals. Als hun werk goed op elkaar is afgestemd, ontstaat een samenhangend aanbod dat beter aansluit op de behoeften van de patiënt of cliënt.

Samenwerkingverbanden

Om de zorgketen verder te versterken is GGD Twente is partner in:

Bovenregionaal
Verder werkt GGD Twente samen met de vier andere oostelijke GGD’en:

Op landelijk niveau is er samenwerking met:

en andere kennisinstituten.
Deze samenwerkingen zijn gericht op doelmatigheid, kennisuitwisseling en gemeenschappelijke belangenbehartiging.