Maak jij je zorgen om iemand? Denk jij dat deze persoon psychische hulp nodig heeft?

Neem dan contact op met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente. Dit kan telefonisch en online.

Let op! Is het dringend, neem dan contact op met de huisarts of huisartsenpost. Of bel 112. Het meldpunt is er niet voor het melden van dringende zaken.

Melden van zorgwekkend gedrag

Tijdens kantooruren kun je het meldpunt bellen. Ook voor het delen van zorgen of voor advies kun je contact opnemen.

Contact met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Buiten kantoortijden kun je online een melding doen. Je wordt doorgestuurd naar het loket van GGD Twente in PGAx:

Formulier Melding zorgwekkend gedrag

Het meldpunt is bereikbaar voor het beantwoorden van vragen. Ook voor het delen van zorgen en het meedenken en adviseren bij ingewikkelde situaties rondom personen met zorgwekkend gedrag kun je bij het meldpunt terecht. Het meldpunt onderzoekt of er hulp nodig is en welke hulp nodig is. 

Wat is zorgwekkend gedrag?

Elke situatie met zorgwekkend gedrag ziet er anders uit. Denk bijvoorbeeld aan een buurman die in de war lijkt, en niet goed voor zichzelf of zijn huis zorgt. Of aan een tante die steeds vaker met blote voeten op straat loopt, en al een paar keer haar huissleutels kwijt was. Of aan iemand waarvan je weet dat hij schulden heeft, die je steeds minder ziet en zijn gordijnen dichthoudt. Vaak is er sprake van een aandoening, een beperking of een combinatie van problemen. Hierdoor kan iemand (tijdelijk) de grip op zijn of haar leven verliezen.

Waarom zorgwekkend gedrag melden?

Het is belangrijk zorgwekkend gedrag te melden voordat de situatie ernstig wordt. Iemand kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt onderzoekt samen met zorgaanbieders, de wijkagent, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of naaste omgeving of er hulp nodig is.

Wat gebeurt er na een melding?

Een sociaal (psychiatrisch) verpleegkundige neemt contact op met de persoon over wie de melding is gedaan en onderzoekt de situatie. De verpleegkundige bekijkt afhankelijk van de situatie of en welke (aanvullende) zorg of ondersteuning iemand nodig heeft en zet de hulp in gang.

Wil iemand geen hulp, maar heeft hij of zij wel hulp nodig?

Dan kan verplichte zorg noodzakelijk zijn. Verplichte zorg is zeer ingrijpend. Dit gebeurt alleen als het echt niet anders kan, en in overleg met andere hulpverleners.