De najaarsronde van de coronaprik van 2023 is voorbij. In 2024 is de coronaprik alleen voor zwangeren. En voor mensen met een doorverwijzing van hun arts.

In 2024 is de coronaprik voor:

  • zwangeren
  • kinderen en volwassenen die een doorverwijzing hebben van hun behandelend arts.

Afspraak maken

Je maakt telefonisch een afspraak (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) via de landelijke afsprakenlijn coronaprik:

 0800–7070 

Vanuit het buitenland bel je naar +31 85 112 4970.

Kun je door een ernstige ziekte of beperking niet naar de GGD-priklocatie komen? We bedoelen hiermee alleen de situatie dat je niet zelf je huis uit kan komen. Ook niet met hulp van anderen. De GGD zoekt dan samen met je naar een oplossing. En kijkt of je misschien thuis een coronaprik kan krijgen. Let op: dit kan alleen als er geen andere oplossing mogelijk is. Je belt hiervoor naar de afsprakenlijn coronaprik aan huis: 0800-2077.

Novavax

Voor een prikafspraak met het eiwitvaccin van Novavax bel je met de afsprakenlijn Novavax: 0800-0174

Meer informatie

Over de afspraak

  • Je identificatiebewijs (een ID-kaart of paspoort)
  • Je afspraakbevestiging
  • Eventueel je gele vaccinatieboekje voor een registratie van je vaccinatie (niet verplicht)

Trek kleding aan waarbij je makkelijk je bovenarm bloot maakt.

  • In je afspraakbevestiging vind je de priklocatie en de tijd waarop je verwacht wordt.
  • Houd bij de ingang jouw ID en gezondheidsverklaring bij de hand.
  • Na de check van de gezondheidsverklaring, ga je naar de registratiebalie. Hier krijg je een check op je ID en wordt jouw vaccinatie verwerkt.
  • Daarna krijg je het vaccin.
  • Is de vaccinatie klaar, dan ga je door naar een wachtruimte. We willen zeker weten dat je geen bijwerkingen krijgt, daarom zit je na de vaccinatie nog 15 minuten op een stoel. Er is altijd een arts aanwezig op de vaccinatielocaties van GGD Twente.

Je afspraak verzetten of afzeggen kan door op www.coronavaccinatie-afspraak.nl onder ‘Afspraak bekijken of veranderen’ je afspraak te verzetten of af te zeggen. Ook kun je bellen met 0800–7070.

Bekijk de video over het verzetten of afzeggen van de afspraak.