3 november 2022
Het besluit om te stoppen valt zwaar.

Het bestuur van GGD Twente (SamenTwente) heeft samen met de besturen van GGD Hollands Noorden, regio Utrecht deze week besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het digitaal dossier jeugdgezondheid (zogeheten GGiD). De ontwikkeling van dit dossier bleek een moeizaam proces. Vanwege een blijvend verschil van inzicht over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD met de leverancier is een impasse ontstaan.

Zwaar besluit

Het besluit om te stoppen valt zwaar, mede vanwege de financiële consequenties voor de GGD en daarmee ook voor de gemeenten. GGD Twente is door de ontstane situatie genoodzaakt de investering die is gedaan, ineens af te boeken. Dit betreft voor Twente een bedrag van € 4,16 miljoen. Het algemeen bestuur van SamenTwente is er echter van overtuigd dat dit een noodzakelijke stap is.

Complex

Het GGiD moest resulteren in een nieuwe eigentijds dossierapplicatie voor de jeugdgezondheid. Een dossier dat niet geleid wordt door een leverancier, maar juist tot stand komt vanuit het oogpunt van de inwoner en professional, met oog voor interactie, innovatie en de menselijke maat. Het nieuwe dossier moest er ook voor zorgen dat professionals beter toegerust zijn en overal toegang hebben tot dossiers. Daarnaast moest het digitaal dossier het mogelijk maken voor ouders en/of kinderen om toegang te hebben tot onderdelen van het dossier. De drie betrokken GGD’en Hollands Noorden, regio Utrecht en Twente hebben lang vertrouwen gehad in het realiseren van het digitaal dossier. Helaas blijkt dat na een lang proces, dat moeizaam is verlopen, een verschil van inzicht is ontstaan over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD.

Vervolgstappen

In de komende tijd wordt bezien hoe het beëindigen van het bouwproces van het GGiD in formele zin vorm krijgt. Het is van cruciaal belang om de vervolgstappen zorgvuldig vorm te geven. Dit om te voorkomen dat het vervolg de economische, juridische en/of financiële positie van de GGD’en schaadt. Definitieve besluitvorming hierover volgt later dit jaar. In alle betrokken regio’s wordt het traject van het GGiD geëvalueerd. De dienstverlening van de jeugdgezondheid in de betrokken regio’s komt niet in het geding.

Achtergrond

Vanaf 2008 bestaat er voor gemeenten een wettelijke verplichting om binnen de jeugdgezondheid clientgegevens digitaal vast te leggen. Twente is in 2016 gestart met de voorbereiding om te komen tot een nieuw digitaal dossier. Tijdens de start van het project bestond er nog geen enkel digitaal dossier dat aan alle eisen voldeed. Dit was de reden voor de drie betrokken GGD’en (Hollands Noorden, regio Utrecht en Twente) om destijds samen opdracht te geven voor de bouw van een nieuw digitaal dossier.