12 juni 2024
Op 5 juni nam het bestuur van GGD Twente (SamenTwente), samen met de besturen van GGD Hollands Noorden en GGD regio Utrecht, de laatste besluiten. Het digitaal dossier jeugdgezondheid (GGiD) is ook juridisch afgerond.

GGiD juridisch afgerond

De GGD’en maakten afspraken met de leverancier. Hiermee is de samenwerking ook juridisch beëindigd. Dit betekent dat de betrokken organisaties stoppen met het voeren van juridische procedures.

In 2016 sloegen de 3 GGD’en de handen in elkaar om een eigentijds dossierapplicatie voor de jeugdgezondheid te bouwen. Op dat moment was er namelijk geen digitaal dossier jeugdgezondheid dat voldeed aan de ambities en eisen van de 3 GGD’en. Na een lang en moeizaam proces is een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaan over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD. Dit leidde eind 2022 tot het besluit om te stoppen met het verder ontwikkelen van het GGiD.

Door het besluit van de besturen van de 3 GGD’en om dit proces juridisch af te wikkelen, wordt een eind gemaakt aan een juridische strijd die anders nog jaren zou kunnen duren.