bij het Meldpunt Woningvervuiling.

Wonen in een ernstig vervuilde woning is ongezond. Niet alleen voor de bewoner, maar soms ook voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er veel insecten, muizen of ratten zijn. Of doordat het huis zo vol met spullen staat, dat het zelfs gevaarlijk wordt. Wil je een vervuilde woning melden? Vul dan het meldformulier in.

Een vervuilde woning melden

Meldformulier vervuilde woning

Of neem eerst contact op voor advies

Contact met het Meldpunt Woningvervuiling

Wanneer melden?

Je kunt een woning melden wanneer een huis extreem vervuild is of wanneer er sprake is van stankoverlast of ongedierte. Bij een vervuilde woning kan er sprake zijn van:

 • een huis dat vies en vervuild is. De bewoner (of bezoeker) kan hier ziek van worden.
 • vervuiling door afval, waar ongedierte op af komt.
 • vervuiling door huisdieren.
 • er staan zoveel spullen in het huis dat dit een gevaar kan worden, bijvoorbeeld bij brand.
 • problematische verzameldwang (hoarding).

Wat doet de GGD?

Een medewerker van het Meldpunt Woningvervuiling van de GGD gaat na de melding op huisbezoek. Hij of zij bespreekt met de bewoner de oorzaak van de vervuiling, wat er moet gebeuren en maakt hier afspraken over. De medewerker:

 • regelt de juiste hulp.
 • overlegt met hulpverleners over het verbeteren van de leefsituatie.
 • stelt samen met betrokken bewoner(s) en organisaties een opruimplan op. De gezondheid en veiligheid van bewoner(s) en hun omgeving staat centraal.
 • maakt afspraken om de situatie in de toekomst leefbaar te houden.
 • bespreekt de kosten van de schoonmaakactie, denkt mee over een oplossing of helpt met een eventuele tegemoetkoming.
 • schrijft de afspraken op. Alleen de GGD kan de afspraken bekijken. Hier hebben wij regels voor. Dit heet het privacyreglement.

Het Meldpunt Woningvervuiling van GGD Twente is er voor de inwoners van alle 14 Twentse gemeenten. Het meldpunt valt onder de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

 

huiskamer vol rotzooi en oude kranten, een dikke laag over de gehele vloer