Wat is het gevaar van asbest?

Asbest in de buitenlucht

Vroeger werd er veel asbest gebruikt. Bijvoorbeeld in de bouw, en ook in remmen van vrachtwagens. Als je asbest breekt of zaagt, of als je erin boort, komen er kleine deeltjes in de lucht.

Gezondheid

Die kleine deeltjes noemen we asbestvezels.
Mensen kunnen deze vezels inademen. Zo komen ze in de longen. Jaren later kunnen mensen hierdoor ernstige ziektes krijgen: longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker of stoflongen.
Gelukkig zitten er heel weinig asbestvezels in de buitenlucht. Het risico om kanker te krijgen door asbest dat in de buitenlucht zweeft, is dus erg klein.

Asbest in de grond

Vroeger gebruikte men asbest in de bouw. Het puin van een gesloopt gebouw gebruikte men om de grond te verharden. Op die manier kwam asbest in de bodem terecht.

Gezondheid

Het asbest in de bodem kan in de lucht komen. En dan kun je de asbestvezels inademen. Dan kan gebeuren:

  • bij graven of spitten in grond waar veel asbest in zit
  • bij droog weer met harde wind

Wat kun je doen als je weet dat er asbest in de grond zit?

  • Houd de bodem afgedekt of nat.
  • Loop er niet overheen.
  • Niet graven, spitten of planten poten.
  • Zorg voor een dichte grasmat of tegels. Controleer de grasmat regelmatig. Loopt u vaak op het gras? Of spelen er kinderen? Kies dan voor tegels.
  • Zorg dat de vervuilde grond niet in je woning komt. Spoel schoenen, laarzen of slippers goed schoon met water. Doe dit vóórdat je het huis binnengaat.
  • Trek kleding waar grond op zit, voorzichtig uit. Klop de kleding niet uit. Was de kleding direct in de wasmachine.

Denk je dat er asbest in je huis is gekomen? Belangrijk is dat je zorgt dat het asbest niet opdwarrelt: Ga niet stofzuigen of afstoffen. Hierdoor komt er stof met asbestdeeltjes in de lucht. Zo wordt de kans groter dat je asbest inademt. Neem vloeren, kasten, tafels enz. af met een vochtige doek.

Meer informatie