Asbest in je omgeving

Vroeger werd er veel asbest gebruikt. Bijvoorbeeld in de bouw, en ook in remmen van vrachtwagens. Als je asbest breekt of zaagt, of als je erin boort, komen er kleine deeltjes in de lucht.

Vroeger gebruikte men asbest in de bouw. Het puin van een gesloopt gebouw gebruikte men om de grond te verharden. Op die manier kwam asbest in de bodem terecht.