Wat doen we voor je?

In de eerste jaren ontwikkelt je kind zich heel snel: van een hulpeloze baby tot een kind met een eigen wil. Samen met jou volgen wij de ontwikkeling van je kind!

Graag volgen we samen met jou de ontwikkeling van je kind. Totdat je kind 4 jaar is, zien we jullie op het consultatiebureau. Daarna zijn de onderzoeken op school.

Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn samen verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van je kind.

Alle ouders komen in aanraking met de Jeugdgezondheidszorg. Je kent ons meestal wel van het consultatiebureau.