"Voor- en Vroegschoolse Educatie"

VVE in Enschede kan op verzoek van peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of kinderopvang met dit formulier:

Download hier het aanvraagformulier VVE (MS Word document).

A.j.b. dit formulier meegeven aan de ouder / verzorger, met het verzoek aan de ouder / verzorger om binnen twee weken contact op te nemen met de eigen jeugdverpleegkundige.

De contactgegevens van die jeugdverpleegkundige staan op de sticker van Jeugdgezondheid in de GroeiGids.