Werk je in de kinderopvang, bij een peuterspeelzaal of in het onderwijs?

Dan is de kans groot dat je wel eens met kindermishandeling of huiselijk geweld te maken krijgt. Als je vermoedt dat er iets aan de hand is, sta je er niet alleen voor.

Meldcode en aandachtsfunctionaris