De medische expertise ten behoeve van politie en justitie.

Plaats delict: één van de 14 Twentse gemeenten.
Situatie: dodelijk slachtoffer gevonden in woning.
Vraag: is hier sprake van een niet-natuurlijke dood?

Dit is slechts één van de vele praktijksituaties waar een forensisch arts mee te maken kan krijgen. Elke dag is anders, geen enkele situatie is hetzelfde.

Taken

De eerstelijns forensisch arts houdt zich bezig met medische zorg voor arrestanten en gedetineerden en verzorgt het medisch sporenonderzoek bij verdachten en slachtoffers van geweld. Ook treedt de forensisch arts op als gemeentelijk lijkschouwer.

Het takenpakket bestaat onder andere uit:

  • arrestantenzorg
  • afnemen van bloedproeven
  • uitvoeren DNA-test
  • lijkschouw (oa bij ongeval, euthanasie, NODO-procedure)
  • sporenonderzoek (oa bij zedenzaken)
  • letselbeschrijving
  • psychiatrische beoordelingen bij arrestanten en passanten

De forensisch arts heeft in de uitvoering te maken met een groot aantal organisaties en functionarissen.
De forensische geneeskunde kent ook tweedelijns artsen. Het gaat dan om forensisch medische specialismen zoals forensische psychiatrie en forensische pathologie.

Opleiding

Meer dan andere artsen moet een forensisch arts weten welke taken politie, openbaar ministerie, rechtspraak, Rijksoverheid (ministerie van justitie en binnenlandse zaken) en gemeenten hebben in opsporing en berechting van strafbare feiten en de handhaving van de openbare orde. De belangrijkste activiteiten van de eerstelijns forensisch arts, en de context waarin deze verricht worden, komen in de basisopleiding uitgebreid aan de orde.

Wat maakt het werk als forensisch arts bijzonder?

De forensisch arts werkt veel samen met politie en justitie en helpt mee met het speurwerk om de gebeurtenissen te achterhalen bij bijvoorbeeld een verdacht overlijdensgeval. Vergeleken met bijvoorbeeld een huisarts of ziekenhuisarts heeft de forensisch arts veel meer te maken met juridische aspecten. Het feit dat je elk moment opgeroepen kunt worden en in heel onverwachte situaties terecht kunt komen maakt het werk spannend en interessant.

Hoe word je gealarmeerd? Wat gebeurt er dan?

Als de politie een forensisch arts nodig heeft, neemt de meldkamer contact op met jou. Jij legt dan zelf het contact met de politie via de meldkamer. Ook komt het voor dat je door een huisarts of ziekenhuisarts gebeld wordt wanneer deze geconfronteerd wordt met een niet-natuurlijk overlijden of daar een vermoeden van heeft.

Als forensisch arts heb je ook een taak bij het controleren van euthanasie; deze procedure loopt altijd direct via de huisarts.

Welke opleiding heeft een forensisch arts nodig?

De profielopleiding Forensische geneeskunde is onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij + Gezondheid (1e fase M+G). Wil je meer weten over de opleiding tot forensisch arts? Kijk op artsMG.nl.

Hoe blijf je vakbekwaam?

Je moet als forensisch arts de nodige ervaring opdoen. De KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde) eist minimaal zestien uur ervaring per week en 40 accreditatiepunten op jaarbasis. Om die punten te krijgen organiseren we voor het team forensisch artsen dit jaar vier bijscholingsdagen. Alle belangrijke thema’s komen dan langs, lijkschouw, arrestantenzorg, letselbeschrijvingen, zedenonderzoek.

Welke ontwikkelingen spelen er bij de forensische dienst?

De laatste jaren is er veel aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat merken wij ook in ons werk. Overlijdensgevallen van kinderen moeten gemeld worden en kunnen leiden tot nader onderzoek naar de doodsoorzaak. Ook worden we meer en meer betrokken bij het maken van letselbeschrijvingen bij mensen die slachtoffer zijn van zedenmisdrijf of huiselijk geweld.

Wil je meer weten over onze forensisch dienst?

Bel ons en vraag naar Margot Vlutters, teamleider Forensische dienst.

Wat maakt het werk van forensisch arts bijzonder?

Check het bijzondere verhaal van Sieb, Marijke en Sophie. Een hele familie die werkt als forensisch arts, én krijg info over de opleidingsplaatsen met baangarantie.