De GGD voert niet alleen taken uit tijdens kantoortijden, maar is ook een operationele dienst van en voor gemeenten tijdens rampen en crisissituaties.

Dreiging

Een ramp of crisis is een situatie waarbij tengevolge van een gebeurtenis in de regio (of in geheel Nederland) een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid is of dreigt te ontstaan. Het leven en de gezondheid van vele personen of grote maatschappelijke belangen worden in ernstige mate bedreigd of geschaad.

Plan

Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) beschrijft de taakverdeling en samenwerking bij vier processen waar de GGD voor verantwoordelijk is bij een crisis of ramp:

 • Infectieziektebestrijding:
  bij infectieziekte-uitbraken, zoals bij de Influenza A H1N1 waarbij een massavaccinatie werd georganiseerd, of bij een uitbraak van Q-koorts.
 • Medische Milieukunde:
  zoals bij een ontploffing of bij een brand waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.
 • Psychosociale hulpverlening:
  coördinatie van de psychosociale hulpverlening, bijvoorbeeld bij opvang van slachtoffers na een ramp, bij gezinsdrama’s, of zedenzaken.
 • Gezondheidsonderzoek bij rampen:
  bij een crisis waarbij behoefte is aan advies over of inzet van een gezondheidsonderzoek.

Crisisteam

Voor deze vier processen zijn procesleiders aangewezen die de uitvoering hiervan coördineren.
Daarnaast zijn er binnen de GGD een aantal crisiscoördinatoren aangesteld die, ten tijde van een ramp of een crisis, het crisisteam van de GGD voorzitten en de coördinatie van het geheel oppakken. Deze crisiscoördinatoren hebben om de beurt dienst, waardoor er altijd één crisiscoördinator beschikbaar is. Het crisisteam komt in actie na opdracht van de directeur Publieke Gezondheid.

Samen

Ten tijde van een ramp werken de GGD en de GHOR nauw samen.

 • De GHOR is dan verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige kolom. Deze bestaat o.a. uit de ambulancedienst, ziekenhuizen en huisartsen.
 • De GGD draagt zorg voor de coördinatie van de hierboven beschreven processen die betrekking hebben op de publieke gezondheidszorg.
 • De directeur Publieke Gezondheid stuurt zowel de GHOR als de GGD aan en de crisiscoördinatoren nemen de taak van hoofd publieke gezondheidszorg op zich.