Wanneer komen de "forensische artsen" van de GGD zoal in actie?

Als er iemand overlijdt:

Is er iemand doodgegaan door een ongeval, moord, zelfdoding, euthanasie, of door medische fouten?
Dan doet de forensisch arts onderzoek. Samen met de politie kijkt de forensisch arts wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld hoe is hij of zij gestorven? 

Op het politiebureau:

Misschien teveel gedronken om nog te kunnen rijden? Blazen!
Soms wil die blaasproef niet lukken. En soms denkt de politie dat iemand drugs of medicijnen heeft gebruikt. Dan zal de forensisch arts bloed prikken om dit te onderzoeken.

Soms zijn mensen psychisch erg in de war. Of ze zijn in de war door drugs of alcohol. Komen deze mensen op het politiebureau terecht, dan bekijkt de forensisch arts of zij speciale zorg nodig hebben.
Een forensisch arts is ook een soort huisarts voor arrestanten.

Voor onderzoek:

Een forensisch arts kan na een misdrijf een DNA-test afnemen. Hij kan ook onderzoek doen om bewijs te verzamelen. Bijvoorbeeld nadat iemand verkracht is. Ook zal de forensisch arts regelen dat er voor het slachtoffer hulp komt.