Elke school heeft leerlingen over wie de leraren zich zorgen maken.

Soms zijn het kinderen met gedragsproblemen: extreem druk, brutaal of juist heel stil en teruggetrokken.

Het hoeft niet altijd een ernstig probleem te zijn. Maar het kan goed zijn om er samen met een deskundige naar te kijken. Daarom heeft elke school een Zorg Advies Team (ZAT) of een zorgteam.

Zorg Advies Team of zorgteam

In het ZAT of zorgteam zitten verschillende mensen, zoals:

  • vanuit de school: zorgco√∂rdinator, schoolmaatschappelijk werker.
  • van buiten de school: leerplichtambtenaar, iemand van Jeugdbescherming Overijssel.

Vanuit GGD Twente Jeugdgezondheid zit de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige in het team. Zij hebben de gegevens van de ontwikkeling van kinderen in het dossier.

Hulp

De school bespreekt de zorgen over een leerling eerst met de ouders. Als deze toestemming geven, kan het kind aandacht krijgen van het ZAT of zorgteam. Wat is het probleem? En wat kan er aan gedaan worden? Kan de school nog meer doen of is professionele hulp nodig? En zo ja, door wie dan? In overleg met de ouders zoekt het team de juiste hulp voor het kind. En het team houdt in de gaten of de hulp het gewenste effect heeft.

Voor meer informatie: vraag op school naar het Zorg (Advies) Team.

Geef aan of je hebt kunnen vinden wat je zocht
Invalid Input
Ongeldige invoer