De kinderopvang moet een gezonde en veilige plek zijn.

Dat geldt voor het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of de gastouder. Daar heeft de overheid strenge regels voor.

Inspecties

De gemeenten in Twente vragen het team Inspectie en Hygiëne van GGD Twente elke kinderopvang te bezoeken. Het team controleert of de kinderopvang zich aan alle regels houdt. Deze bezoeken heten inspecties.

Het team Inspectie en Hygiëne inspecteert:

 • Kinderdagverblijven (KDV)
 • Gastouderopvang
 • Buitenschoolse opvang (BSO)

Bij de inspecties letten we erop:

 • hoe wordt omgegaan met de kinderen
 • hoe groot de groepen zijn
 • of er genoeg gediplomeerd personeel is
 • hoe het gebouw en de inrichting eruit zien
 • of het veilig en schoon is
 • of de ouders genoeg informatie krijgen
 • hoe wordt omgegaan met klachten

Kinderopvang in jouw omgeving

Wil je weten hoe de kinderopvang het doet in jouw omgeving? Kijk dan in het Landelijk Register Kinderopvang.

Zorgen over een kindercentrum of gastouderbureau

Gaat je kind naar de opvang? En heb je zorgen over kwaliteit of veiligheid? Ga met je vragen naar de leiding. Je kunt ook naar de oudercommissie.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de inspecteur van "Inspectie en hygiëne' van de GGD. Het is voor ons belangrijk om te weten of er misschien iets mis is. De inspecteur kan dan een extra inspectie uitvoeren.

Is er iets niet in orde? Dan krijgt de kinderopvang eerst de tijd om het probleem op te lossen. Daarna controleert de inspecteur opnieuw. Als er iets ernstigs aan de hand is, kan de gemeente maatregelen nemen.

Neem contact op met het team Inspectie en hygiëne.

Klachten

Klachten kun je het beste eerst bij de organisatie zelf indienen.

Krijg je geen reactie? Of kom je er samen niet uit? Dan kun je het Klachtenloket Kinderopvang inschakelen. Zij helpen je om samen een oplossing te vinden.

Lukt ook dit niet? Of wil je geen gebruikmaken van het Klachtenloket Kinderopvang? Dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Alle kinderopvang-organisaties zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang. Dat geldt voor klachten over

 • dagopvang (kinderen van 0-4 jaar)
 • buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar)
 • gastouderopvang