Zoals iedereen wel weet, is roken een hardnekkige verslaving en niet goed voor je.

Foto van Judith WaleczekVeel mensen zijn in de meest kwetsbare periode, vaak in de pubertijd, verslaafd geraakt en kunnen vervolgens niet meer stoppen met roken. Volgens Judith Waleczek, adviseur gezondheidsbevordering GGD Twente, heeft het principe Jong geleerd is oud gedaan ook effect als het gaat om roken: Iets waar je niet aan verslaafd bent, hoef je ook niet af te leren. Daarom moeten we kinderen niet blootstellen aan de verleiding om te beginnen met roken.

Meer mensen geven het goede voorbeeld

Daarnaast heeft het inzetten voor een rookvrije generatie volgens Judith niet alleen effect op de volwassenen van de toekomst, maar ook op huidige rokers: Steeds meer mensen willen het goede voorbeeld geven aan hun (klein)kinderen en roken minder in het bijzijn van kinderen of stoppen zelfs met roken. Daarbij komt dat er steeds meer omgevingen rookvrij worden, waardoor roken steeds minder vanzelfsprekend wordt en mensen sneller besluiten om te stoppen. Ook uit onderzoek in opdracht van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat het draagvlak voor rookvrije locaties waar kinderen spelen, steeds meer groeit. De meeste Nederlanders vinden dat speeltuinen (91%), kinderboerderijen (92%) en sportterreinen (87%) geheel rookvrij moeten zijn.

Rookvrije omgeving

Het lijkt erop dat jongeren inderdaad steeds minder in de verleiding komen om te beginnen met roken. Ook de Jeugdmonitor van 2019 liet dit zien. Waar in 2015 28% van de Twentse jongeren ooit had gerookt, was dit in 2019 nog maar 18%. En in vier jaar tijd is het aantal jongeren in Twente dat dagelijks rookt zelfs gehalveerd. Een mooie daling en een teken dat we samen op de goede weg zijn vindt Judith: Schoolpleinen zijn al rookvrij en steeds meer plekken waar kinderen sporten en spelen worden langzaam rookvrije omgevingen. Voor jongeren wordt de stap naar hun eerste sigaret dus steeds groter. Door de plekken waar kinderen en jongeren komen rookvrij te maken, is de boodschap in hun omgeving steeds hetzelfde en wordt rookvrij de norm.