Wat kun je doen als mensen in een heel erg vervuild huis wonen?

De mensen die er wonen, kunnen er zelf last van hebben. Of de buurt krijgt hier last van. Bijvoorbeeld als er veel insecten, muizen of ratten zijn. Of het huis staat zo vol met spullen, dat het zelfs gevaarlijk wordt.kamer vol met oude troep in een vervuilde woning

Waarom laten mensen hun huis vervuilen? Vaak doordat ze in de war zijn, of alleen, of ziek zijn. En vaak hebben deze mensen geen hulp, of ze willen geen hulp. Soms is er wel hulp aangevraagd, maar is het huis te vies of te vol om te kunnen helpen. De medewerker van de GGD helpt om het huis weer opgeruimd en schoon te krijgen.

Wil je een vervuild huis doorgeven?

Meldformulier Vervuilde Woning

Heb je eerst advies nodig?

Neem dan contact op met het Meldpunt Woningvervuiling.

Wat doet de GGD?

We kunnen bijvoorbeeld:

  • kijken of iemand hulp nodig heeft en dit regelen;
  • overleggen met de mensen die al hulp geven, bijvoorbeeld de Thuiszorg;
  • het huis bezoeken en een advies geven over wat er moet gebeuren om het huis weer schoon te krijgen;
  • helpen bij het opruimen of schoonmaken van het huis of regelen dat dit door een ander wordt gedaan.

 

huiskamer vol rotzooi en oude kranten, een dikke laag over de gehele vloer