Medische zorg voor dak- en thuislozen uit centrumgemeente Enschede.

Zie: Gezondheidsspreekuur dak- en thuislozen