Voor dak- en thuislozen met gezondheidsklachten in Enschede.

Het spreekuur voor daklozen is gratis. Een afspraak maken is niet nodig. Zo wil de gemeente Enschede de medische zorg voor deze groep verbeteren.

Tijdens het spreekuur is een sociaal-verpleegkundige van GGD Twente aanwezig. We beantwoorden vragen over de gezondheid. Zo nodig verwijzen we naar een huisarts of naar een instelling, zoals Mediant, Tactus, de afdeling Seksuele Gezondheid en/of TBC van GGD Twente.

Inloopspreekuur

Waar en wanneer?