Verkeer, geschreeuw, harde muziek: overlast van geluid is vervelend. Mensen reageren er verschillend op.

Gezondheid

Sommige mensen krijgen klachten van geluidsoverlast. Ze kunnen:

  • last krijgen van stress
  • vaak wakker worden en slecht slapen
  • hart- en vaatziekten krijgen door hoge bloeddruk
  • hartinfarcten krijgen
  • schade aan het oor: lawaaidoof of oorsuizen
  • zich minder goed concentreren op school of werk

Bromtoon (laagfrequent geluid)

Sommige mensen horen een bromtoon. Dit noemen we laagfrequent geluid. Lees er meer over op de site van de stichting Laagfrequent geluid.

Wat kun je zelf doen?

  • Hou ramen en deuren aan de kant van het lawaai dicht. Zet de ramen aan de rustige kant open. Slaap, als dat kan, aan de rustige kant van de woning.
  • Weet je waardoor het geluid komt? Probeer om samen een oplossing te zoeken. Kijk voor tips op Nederlandse Stichting Geluidhinder.
  • Helpt dit niet? Dan kun je een klacht indienen bij de Stichting Milieuklachten of het Meldpunt Overijssel van de Provincie.
  • Is er ernstige overlast? Dan kun je de politie bellen.

Meer informatie