VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE):

  • Voorschoolse educatie is voor peuters van 2 ½ tot 4 jaar.
  • Vroegschoolse educatie is voor kleuters uit groep 1 en 2 van de basisschool.

Waarvoor is VVE?

VVE is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen.
De programma’s van VVE richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk.
Je kind is bezig met tekenen, zingen, spelletjes doen, buiten spelen en het luisteren naar verhalen.

Wanneer krijgt je kind VVE?

Op het consultatiebureau volgen de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige de ontwikkeling van je kind. Ook op het gebied van taal. Denken zij dat je kind meer aandacht nodig heeft voor zijn / haar taalontwikkeling? Dan bespreken zij dat eerst met jou.

De verwijzing VVE verschilt per gemeente. Je jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan je hierover meer vertellen.

Bekijk de video

Bekijk hier het YouTube-filmpje over de VVE in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.