In het Voortgezet Onderwijs is er een check in klas 2.

De jongeren zijn dan ongeveer 13 of 14 jaar.

Ook nu komen we eerst in de klas om ons voor te stellen en om uitleg te geven.

Eerst een vragenlijst

Alle jongeren vullen thuis samen met hun ouders (of verzorgers) een vragenlijst in. Op school nemen wij een vragenlijst door met de leerling. Ook de mentor van de klas kan een aandachtpuntenlijst invullen.

De check op school

Tijdens de check op school nemen we samen met je kind de ingevulde vragenlijsten door. Daarnaast meten we lengte en gewicht van je kind. Je kind hoeft zich hiervoor niet uit te kleden. En als het nodig is, doen we een ogen- of gehoortest. De resultaten van de check staan op de kaart die je kind in een envelop mee naar huis krijgt.

Wil je niet dat je kind meedoet aan de gezondheidscheck? Dan kun je dat aangeven op de vragenlijst, of je neemt contact met ons op.

Soms is er wat meer tijd en aandacht nodig. Dan nodigen we je kind, samen met jou, uit voor een aanvullend onderzoek. Dit is dan op het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. De uitnodiging hiervoor sturen wij naar jullie huisadres.

Als er reden voor is, bespreken we de conclusies met school. Dit doen we alleen met toestemming van leerling en ouders.

Samenwerking school met Jeugdgezondheid

Aan een school is een vast team van Jeugdgezondheid verbonden: een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.
Heb je als ouder vragen over de gezondheid of de ontwikkeling van je kind? Je kunt met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met jou meedenken bij ziekte (afwezigheid), gedragsproblemen, opvoedvragen, pesten, enzovoort.

De school heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheid over algemene zaken die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de school, met toestemming van jou als ouder, advies vragen aan Jeugdgezondheid over extra ondersteuning van je kind.

Contact met GGD Twente Jeugdgezondheid.