Op de basisschool is er 2 keer een gezondheidscheck.

  • als de kinderen 5 of 6 jaar zijn
  • als de kinderen 10 of 11 jaar zijn

Deze check doen we bij je kind op school. De doktersassistente stelt zich eerst voor aan de hele groep. Het onderzoekje zelf duurt ongeveer 10 minuten. Je kind hoeft zich hierbij niet uit te kleden.

Vragenlijst en check

Ook als je kind naar school gaat, blijven we zijn of haar gezondheid volgen. Zoals we dat ook op het consultatiebureau deden. De gezondheidscheck op school is hiervoor een belangrijk middel.

We kijken dan of je kind goed groeit en als het nodig is ook of je kind goed kan zien en horen. Maar we letten niet alleen op gezonde groei. We kijken ook naar gedrag, welzijn en leefstijl van je kind. Daarom vragen we de ouders (of verzorgers) om een vragenlijst in te vullen. En ook de school vult een lijst in.

Resultaat

Samen met de vragenlijsten geeft de check een goed beeld van je kind.
Je kind krijgt na het onderzoek een brief mee naar huis. Hierop staat informatie over zijn of haar gezondheid. Het kan belangrijk zijn dat de school deze informatie ook krijgt. Wij vragen dan eerst jouw toestemming.

Vervolg

Soms is er wat meer tijd en aandacht nodig. Dan nodigen we jou en je kind uit voor een aanvullend onderzoek. Dit gebeurt op het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van Jeugdgezondheid. De uitnodiging hiervoor sturen wij naar je huisadres.

Samenwerking school met Jeugdgezondheid

Aan een school is een vast team van de Jeugdgezondheid verbonden: een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.
Heb je als ouder vragen over de gezondheid of de ontwikkeling van je kind? Je kunt met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met jou meedenken bij ziekte (afwezigheid), opvoedproblemen, aanpak hoofdluis en pesten, enzovoort.

De school heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheid over algemene zaken die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de Intern Begeleider van de school of de leerkracht, met toestemming van jou als ouder, advies vragen aan Jeugdgezondheid over extra ondersteuning van je kind.

Contact met GGD Twente Jeugdgezondheid.