In het voortgezet onderwijs is er een contactmoment in klas 2, als de jongeren ongeveer 13 of 14 jaar zijn.

Ook nu komen we eerst in de klas om ons voor te stellen en om uitleg te geven.

Vragenlijst

Alle jongeren vullen thuis samen met hun ouders (of verzorgers) een vragenlijst in. Op school nemen wij een vragenlijst door met de leerling. Ook de mentor van de klas kan een aandachtpuntenlijst invullen.
Tijdens de check op school worden lengte en gewicht van uw kind gemeten. Uw kind hoeft zich hiervoor niet uit te kleden. En als het nodig is, wordt een ogen- of gehoortest uitgevoerd. De uitkomsten van de check staan in het formulier dat je kind mee naar huis krijgt.

Als er reden voor is, bespreken we de conclusies met school. Dit doen we alleen met toestemming van leerling en ouders.
Soms is er wat meer tijd en aandacht nodig. Dan nodigen we jou en je kind uit voor een aanvullend onderzoek. Dit gebeurt op het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. De uitnodiging hiervoor sturen wij naar je huisadres.

Samenwerking school met Jeugdgezondheidszorg

Aan een school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden: een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.
Heb je als ouder vragen over de gezondheid of de ontwikkeling van je kind? Je kunt met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met jou meedenken bij ziekte (afwezigheid), gedragsproblemen, opvoedvragen, pesten, enzovoort.

De school heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de school, met toestemming van jou als ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg over extra ondersteuning van je kind.

Contact met GGD Twente Jeugdgezondheidszorg.