Kinkhoest is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie.

Je kunt de folder met deze informatie over kinkhoest hier als pdf downloaden.

In Nederland worden kinderen ingeënt tegen kinkhoest. Toch krijgen kinderen en volwassenen regelmatig kinkhoest. Baby’s kunnen erg ziek worden van kinkhoest.

Wat zijn de klachten bij kinkhoest?

  • Kinkhoest kan beginnen met koorts, verkoudheid en hoesten. Na ongeveer 2 weken worden de hoestbuien erger, vooral 's nachts.
  • Tijdens de hoestbui kan iemand erg benauwd worden en gaan braken. Sommige mensen hoesten veel slijm op. Van de hoestbuien kan iemand erg moe worden.
  • Na een paar weken wordt het hoesten langzaam minder.
  • Bij volwassenen lijkt kinkhoest vaak op een zware verkoudheid. Baby’s hoesten meestal niet. Zij worden benauwd, worden blauw in het gezicht en gaan slecht drinken.

De tijd tussen besmet raken en ziek worden is meestal 7 tot 10 dagen. Het is nooit meer dan 21 dagen.

Hoe kun je kinkhoest krijgen?

De kinkhoestbacterie zit in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.

Kinkhoest is vooral besmettelijk aan het begin van de ziekte. Iemand weet dan vaak nog niet dat hij kinkhoest heeft. Iemand is besmettelijk tot 3 weken na het begin van de hoestbuien.

Wie kan kinkhoest krijgen?

Iedereen kan kinkhoest krijgen. Iemand die ingeënt is tegen kinkhoest kan het ook nog krijgen. Door de inentingen word je minder ziek. Als je kinkhoest hebt gehad, kun je toch opnieuw kinkhoest krijgen.

Vooral jonge baby's kunnen erg ziek zijn door kinkhoest. Ook kinderen met ernstige ziekten van longen, hart of spieren kunnen erger ziek worden.

Heeft een vrouw kinkhoest en is ze meer dan 34 weken zwanger? Dan moet ze met de huisarts overleggen. Zij kan dan de baby besmetten direct na de geboorte.

Heb je kinkhoest?

Blijf dan uit de buurt van jonge baby's en vrouwen die binnenkort gaan bevallen. Ben je wel in de buurt geweest van een baby of een zwangere vrouw? Vertel aan de ouders van de baby of aan de zwangere dat je kinkhoest hebt. Zij kunnen dan overleggen met hun huisarts.

Heb je nog vragen?

Bel ons team Infectieziekten