Kinkhoest is al besmettelijk voordat je weet dat je Kinkhoest hebt.

Je kunt de folder met deze informatie over kinkhoest hier als pdf downloaden.

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar de kinderopvang of school. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen kinkhoest krijgen.

Heeft je kind Kinkhoest?

Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van kinkhoest bij hun kind.

Naar het werk?

Iemand met Kinkhoest die zich goed voelt, kan meestal gewoon gaan werken. Werk je met jonge kinderen, of in de zorg? Dan moet je eerst overleggen met de bedrijfsarts of met de GGD voordat je weer gaat werken.

Heb je nog vragen?

Bel ons team Infectieziekten