Download hier de Handleiding Handen wassen.

Met de Handleiding Handen wassen kunnen leidsters op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en leerkrachten van groep 1 en 2 handen wassen op een leuke en afwisselende manier onder de aandacht te brengen van de kinderen en hun ouders en verzorgers.

De handleiding bevat onder meer:

  • algemene informatie over het hoe en waarom van handen wassen
  • werkblad, kleurplaat en liedje
  • een overzicht van voorleesboeken over handen wassen, hygiëne en verzorging
  • posters over handen wassen