Symposium "Zoönosen over de grenzen"
Psittacose
Q-koorts

logo T.N.Z.Symposium "Zoönosen over de grenzen"

Het symposium vond plaats op 26 maart en is bezocht door 13 huisartsen en 13 dierenartsen. Daarnaast waren er een aantal bedrijfsartsen en GGD medewerkers. Totaal waren er 43 deelnemers, een mooie opkomst!

Uit de afgenomen enquête bleek dat iedereen enthousiast was over de avond. De sprekers waren enthousiast en hadden inhoudelijk goede presentaties. Verder was iedereen het er over eens dat er onderwerpen besproken zijn, die goed bruikbaar zijn in de praktijk.

De onderwerpen die aan bod kwamen:

  • Rabiës in de praktijk
  • Hantavirus Seoul
  • Pseudocowpox
  • Import van levende dieren en dierlijke producten
  • Welke risico’s op ziekten lopen we door de import van levende dieren en dierlijke producten.

Psittacose

Psittacose wordt veroorzaakt door C.psittaci. Vogels zijn de primaire gastheer voor deze verwekker. De besmetting komt tot stand via de respiratoire route. De besmettelijke deeltjes bevinden zich in de gedroogde excreta (oogvocht, snot of uitwerpselen) van vogels en kunnen via inhalatie een infectie tot stand brengen. Na inhalatie bindt het deeltje zich aan een tot nu toe onbekende receptor, waarna het door middel van endocytose in de cel wordt opgenomen.

Psittacose is een systemische infectie met een zeer variabele presentatie. De infectie kan symptoomloos verlopen, maar kan zich ook uiten als griepachtig ziektebeeld met koorts, hevige hoofdpijn, spierpijn, hoesten soms zelfs een pneumonie of als een septisch ziektebeeld met multi-orgaanfalen.

een duif in een hokjeVrijwel alle vogels kunnen geïnfecteerd worden met de C.psittaci. Papegaai-achtigen, duiven, pluimvee en wilde vogels worden vooral als bron genoemd voor humane infecties.

Opgenomen in het ziekenhuis

Afgelopen mei werd er bij een persoon uit onze regio psittacose vastgesteld. Deze man is opgenomen in het ziekenhuis met verschillende klachten zoals: hoge koorts, benauwdheid en longontsteking.

Bij de anamnese blijkt dat betrokkene zelf ook vogeltjes heeft. bemonstering van de vogels door man in blauw pak en mondkapjeHij heeft de laatste jaren geen vogeltentoonstelling bezocht maar wel eenmalig een dierenwinkel, waar hij ook een koppeltje valkparkieten heeft gekocht. Op 25 mei is ook de NVWA langs geweest om ook de vogels van hem te bemonsteren. Meneer heeft verschillende vogels in huis waaronder valkparkieten, duiven, een papegaai en kippen. Alle beestjes worden bemonsterd. Na 7 werkdagen blijkt dat er bij de dieren ook psittacose is vastgesteld. De vogels krijgen nu antibiotica voorgeschreven. Eigenaar mag zijn dieren niet meer verplaatsen.

Q-koorts

Q-koorts wordt ook wel coxiella burnetii genoemd. De bacterie wordt via aerogene overdracht vanuit het milieu opgenomen in de alveolaire monocyten en macrofagen. Coxiella burnetii is een intracellulair groeiend micro-organisme en is in staat om in fagolysosoom-achtige vacuolen van de gastheercel te overleven. Vervolgens vindt via het bloed verspreiding door het lichaam plaats. Coxiella burnetii is hoog infectieus: al bij het inhaleren van 10 bacteriën is er een grote kans op infectie en ziekte.

Q-koorts verloopt in ongeveer 60% van de gevallen asymptomatisch. De andere 40 % krijgt verschijnselen die variëren van een milde griepachtige ziekte tot een ziekte met een ernstig beloop. Er zijn twee ziektebeelden. Acuut en chronisch. Milde acute q-koorts wordt vaak geen medische hulp voor gezocht aangezien dit een griepachtig beeld geeft met koorts. Bij ernstigere gevallen kan zich het presenteren als een pneumonie of een hepatitis. Chronische Q-koorts wordt bij 2 % van de mensen ontwikkeld die een acute Q-koorts hebben doorgemaakt.

Twee gevallen in onze regiomeisje bij geit op kinderboerderij

C.burnetii wordt aerogeen verspreid na het vrijkomen uit bijvoorbeeld placenta en vruchtwater van besmette dieren. Hij overleeft in en rond stallen, mest, weilanden, ruwe wol, huiden en kleding. Besmetting van de mens ontstaat door inhalatie van aerosolen. C. burnetii kan zich over grote afstanden en omgevingen verspreiden door de wind.

Afgelopen periode hebben wij in onze regio 2 gevallen van q-koorts gemeld gekregen. Bij beide meldingen bleek het om de acute variant te gaan. Bij beiden was er geen duidelijke bron te vinden. Klachten van de patiënten waren griepklachten met ernstige hoofdpijn. Een van beiden had ook longontsteking.