Voorstelrondje
Missie en visie
Serious game
En meer

logo T.N.Z.Nu het Twents Netwerk Zoönosen al een paar jaar bestaat, leek het ons als werkgroep hoog tijd om onszelf persoonlijk voor te stellen!

Daarnaast hebben we ook de aanleiding, missie en visie van dit netwerk in een overzicht gezet. Dit helpt om te weten waarvoor u het netwerk kunt benaderen en welke koers we willen gaan in de toekomst.

Verder de aankondiging voor het symposium dit najaar op woensdagavond 16 november 2016. Save the date!

Ook staat er een oproep in de nieuwsbrief voor artsen en dierenartsen die willen meedenken bij het ontwikkelen van een serious game in verband met zoönosen.

Wij wensen je veel leesplezier!

Lees meer in de nieuwsbrief...