Veel ziektes vinden hun oorsprong bij dieren. GGD Twente heeft met Huisartsenkring Twente en FlexVet het Twents Netwerk Zoönosen opgericht.

Het Twents Netwerk Zoönosen brengt professionals uit de humane en veterinaire sector bij elkaar. Het netwerk heeft tot doel de kennisuitwisseling tussen deze professionals te bevorderen.Logo Twents Netwerk Zoönosen

Meer informatie

Aanleiding

Overdracht van ziekteverwekkers van dier naar mens (zoönose) speelt een grote rol bij uitbraken van infectieziekten. Landelijk wordt hier in toenemende mate aandacht voor gevraagd en ook ontstaan steeds meer initiatieven om de samenwerking tussen de humane en veterinaire sector te bevorderen.
In Twente bestond voorheen geen structureel overleg tussen artsen en dierenartsen waardoor er mogelijk minder snel gehandeld zou kunnen worden in geval van een zoönose uitbraak.
GGD Twente is regionaal verantwoordelijk in geval van een uitbraak en gebaat bij een goede samenwerking, kennisoverdracht en afspraken met artsen, dierenartsen en artsen-microbioloog in de regio om een eventuele uitbraak goed te kunnen bestrijden.

Missie

Het creëren van een laagdrempelig netwerk van artsen, dierenartsen, artsen-microbioloog en GGD Twente in het kader van zoönosen, waarin ontmoeting plaatsvindt en kennis wordt gedeeld.

Visie

Een snelle en adequate samenwerking van artsen, dierenartsen, artsen-microbioloog in Twente in geval van een zoönose uitbraak.

Doelstellingen

  • Structureel overleg tussen artsen, dierenartsen, artsenmicrobioloog en GGD Twente betreffende zoönosen.
  • Artsen en dierenartsen in Twente weten zoönosen goed te signaleren en te bestrijden.

Concrete activiteiten

  • het uitbrengen van nieuwsbrieven
  • werkbezoeken
  • het organiseren van symposia