Twents Netwerk Zoönosen

logo T.N.Z.Veel ziektes vinden hun oorsprong bij dieren. GGD Twente heeft met Huisartsenkring Twente en FlexVet het Twents Netwerk Zoönosen opgericht.

Met de volgende onderwerpen:
- het Z-team voor professionals
- tularemie
- ontwikkeling van een platform over zoönosen

Met de volgende onderwerpen:
- 1e humane melding van tularemie
- incidentie van een aantal zoönosen
- humane en aviaire influenza

Symposium "Zoönosen over de grenzen"
Psittacose
Q-koorts

Ziekte van Weil
Leptospirose in Twente
Hantavirus
Landelijk opvallende zoönosen meldingen

Voorstelrondje
Missie en visie
Serious game
En meer

De in Nederland meest voorkomende vormen van leptospirose zijn de ziekte van Weil, modderkoorts en melkerskoorts.

Zoönosen rondom De Markgraven
Prikaccident met vaccinatienaald voor varkens

Recente casus van een mevrouw met Hantavirusinfectie.
Een plekje op de huid waar meer achter zit!

Uitkomsten enquêtesymposium en vervolg Netwerk
Casus MRSA bij hondeneigenaresse
Meldingen zoönosen in Twente 2013