Twents Netwerk Zoönosen

logo T.N.Z.Veel ziektes vinden hun oorsprong bij dieren. GGD Twente heeft met Huisartsenkring Twente en FlexVet het Twents Netwerk Zoönosen opgericht.