Sinds december 2019 is in China een uitbraak gaande van een nieuw type coronavirus (COVID-19).

Inmiddels is het virus in meer landen opdoken. Ook in Nederland. De GGD onderzoekt met wie zij contact gehad hebben.

Meldingsplicht

Infectie met COVID-19 is per 29 januari 2020 een meldingsplichtige ziekte in groep A. Dit betekent dat de behandelend arts en het hoofd van het laboratorium al bij het vermoeden van de ziekte dit telefonisch moeten melden bij de GGD.
Voor de regio Twente: melden bij ons team Infectieziekten.

Meer informatie over de meldingsplicht infectieziekten.

Richtlijn

Lees meer over de casusdefinitie, triage- en diagnostiekalgoritme en maatregelen in
de RIVM LCI richtlijn COVID-19.

Als zorgmedewerker in contact geweest met een corona-patiënt?

Voor zorgmedewerker die in contact zijn geweest met een bevestigde corona-patiënt geldt het
protocol zorgmedewerkers (binnen en buiten het ziekenhuis) na contact met een bevestigde patiënt met COVID-19.

Meer lezen?