Instructies; folders; tolken; en ondersteuning door GGD Twente.

Instructies behandeling scabiës

Zie onze publieksinformatie over "De behandeling van schurft".

Meer informatie over scabiës vind je in:

Folders (in andere talen) en tolkentelefoon

Spreekt je patiënt een andere taal? Dan kun je een tolk inschakelen, bijvoorbeeld via de tolkentelefoon. van TVCN.
Ben je huisarts en is de patiënt een 'statushouder'? Dan worden de kosten van de tolkentelefoon vergoed gedurende de eerste 6 maanden dat hij/zij patiënt in je praktijk is.

Ondersteuning door het team infectieziekten GGD Twente

Scabiës is sinds 1999 geen meldingsplichtige ziekte meer. Diagnostiek, behandeling en voorlichting is in de basis een taak voor de huisarts of dermatoloog. Soms zijn er complexe situaties waarbij het team Infectieziekten van de GGD kan ondersteunen, bijvoorbeeld door een huisbezoek. Indicaties voor ondersteuning van het team infectieziekten:

  • Bij een recidief ondanks goed uitgevoerde behandeling
  • Als er sprake is van scabiës norvegica (scabiës crustosa)
  • Als de index of een contact een kind onder de 2 jaar oud is.
  • Bij complexe situatie rondom contacten, bv. verdeeld over meerdere adressen en/ of meerdere huisartsen.
  • Als er onvoldoende hygiëne besef is bij de patiënt voor zowel persoonlijke hygiëne als voor de woonomgeving.

Bij een aanmelding vragen we o.a. om de volgende informatie:

  • naam, geboortedatum, BSN en gegevens van de zorgverzekering van de patiënt
  • telefoonnummer waarop de patiënt te bereiken is
  • wanneer de klachten zijn begonnen en hoe vaak en waarmee de is patiënt behandeld
  • de reden van aanmelding

Wil je overleggen over een casus?

Neem contact op met ons team Infectieziekten.

We bespreken samen met jou waarin wij kunnen ondersteunen. De praktische uitvoering van de behandeling blijft bij de patiënt en diens contacten liggen. Het team infectieziekten helpt niet met het insmeren of het wassen van kleding.