Per 1 januari 2019: Uitbreiding meldingsplicht hepatitis C

Verspreiding voorkomen

Om verspreiding te voorkomen moet je bepaalde ziekten melden bij het team Infectieziekten. In de Wet publieke gezondheid staat bij welke infectieziekten maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding ervan te voorkomen. Zie daarvoor het overzicht van infectieziekten die meldingsplichtig zijn.

Voor deze ziekten geldt een meldingsplicht: artsen en laboratoria moeten deze ziekten melden bij de GGD. In overleg met de behandelaar (aanvrager diagnostiek) wordt er contact met de cliënt opgenomen.

Na een melding zal de GGD bron- en contactonderzoek verrichten, voorlichting geven over de ziekte en adviezen geven over de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreid.

Uitbreiding meldingsplicht hepatitis C

Per 1 januari 2019 is de meldingsplicht voor hepatitis C veranderd. Naast acute hepatitis C zijn nu ook chronische infectie en herinfectie met hepatitis C-virus meldingsplichtig voor behandelend artsen en microbiologische laboratoria.

Hiertoe is besloten omdat er sinds 2015 een nieuwe effectieve behandelmethode voor chronische hepatitis C is die ook vanuit het basispakket vergoed wordt. Deze behandelmethode draagt bij aan de genezing en het voorkómen van chronische hepatitis C.

Waar ziekten melden?

Voor het melden van een meldingsplichtige infectieziekte, met vragen en voor advies, neem contact op met:

team Infectieziekten GGD Twente

 

 
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input