De verspreiding van resistente bacteriën en virussen voorkómen, dat is belangrijk.

Ze kunnen infecties veroorzaken bij cliënten. Ouderen vormen een kwetsbare groep waarbij infecties ernstig kunnen verlopen. Ze worden erg ziek, wat voor vermindering van hun levenskwaliteit zorgt.

Uitbraak met gevolgen

Infecties bij cliënten hebben daarnaast gevolgen voor de zorgverleners. Zij moeten extra werkzaamheden verrichten. Bovendien lopen zij zelf risico op besmetting, met alle gevolgen van dien: voor henzelf en voor de organisatie, zoals ziekteverzuim.

Een uitbraak heeft veel impact op de zorgorganisatie. Extra personeel en maatregelen zijn nodig om de uitbraak tegen te gaan. De kosten daarvan lopen vaak hoog op. Met Infectionary verkleint u het risico.

Wie speelt Infectionary?

Het spel is voor verzorgenden MBO niveau 1, 2 en 3 en verpleegkundigen MBO niveau 4 en HBO niveau 5, werkzaam in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen. Infectionary is voor ieder niveau een leuke en uitdagende manier om te leren.

Ook voor nascholing zorgpersoneel

Door wisseling van personeel en het ‘wegzakken van informatie’, neemt kennis af. Herhaling is daarom gewenst. Het verzorgen van scholing van zorgpersoneel is onderdeel van een actief Infectiepreventiebeleid.

Accreditatiepunten

Te behalen accreditatiepunten voor het V&VN Kwaliteitsregister: 2

Managementrapportages

Infectionary geeft managementrapportages voor inzicht in de kennis van zorgpersoneel op het gebied van infectiepreventie. De rapportage geeft informatie over behaalde accreditatiepunten en kennis van de verschillende onderwerpen zoals basishygiëne, MRSA, BRMO, griep en noro.

Kosten

  • bij afname van minder dan 50 speleraccounts: € 10,- per account
  • bij afname van 50 tot 100 speleraccounts: € 8,- per account
  • bij afname van 100 of meer speleraccounts: € 5,- per account

Dit bedrag is benodigd voor het onderhoud en het doorontwikkelen van Infectionary. Alle gelden komen ten goede aan de serious game.

Interesse in Infectionary?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of voor een afspraak. Stuur een mailtje naar:

info@infectionary.nl

 

Infectionary is mede mogelijk gemaakt door:
logo van ABR Zorgnetwerk Euregio - Zwolle