Infectionary, de serious game

Aanmelden voor de Infectionary Challenge. Doe van 1 tot en met 5 november mee met jouw zorgteam!

Infectionary is een serious game, ontwikkeld door het team Infectieziekten van GGD Twente.

De verspreiding van resistente bacteriën en virussen voorkómen, dat is belangrijk.

Met een licentie- en een verwerkers-overeenkomst.