Relaties en seksualiteit

GGD Twente wil de verspreiding van SOA voorkomen. Daarom voert de GGD SOA-testen uit voor risicogroepen.

Een overzicht van onze projecten en trainingen voor zorg- en welzijnsorganisaties.

In het kader van het regionale publieke gezondheidsbeleid richt GGD Twente zich outreachend op risicogroepen: