OGGZ: Meldpunt Woningvervuiling en het Inloopspreekuur Dak- en thuislozen

Deze informatie over woningvervuiling en het daklozenspreekuur kun je hier als pdf-folder downloaden.

Vervuilde Woning

GGD Twente heeft een taak in de aanpak van vervuilde woningen of de woonomgeving. Deze taak richt zich op mensen die niet uit zich zelf in actie komen om hun woning op orde te houden. Hierdoor kan een onhygiënische situatie ontstaan die een risico kan worden voor de gezondheid. Dit geldt voor de bewoner maar ook zeker voor de hulpverlener die in de woning aan het werk is. Ook kan het voorkomen dat de woning zo vol staat met spullen, dat wonen gevaarlijk wordt. Denk dan aan brandgevaar.

Oorzaak van onverantwoorde bewoning kan heel verschillend zijn. Zo kan een verslaving de oorzaak zijn, een psychiatrische aandoening, maar ook eenzaamheid of een verstandelijke beperking. GGD Twente werkt te allen tijde samen met de aanwezige hulpverlener of mantelzorger. In die gevallen dat er (nog) geen hulpverlening actief is zal de melding worden doorgegeven aan de contactpersoon van de locale zorgstructuur.

Wat doen de medewerkers van GGD Twente?

  • zij kijken of iemand hulp nodig heeft en regelen dit indien nodig
  • zij overleggen met de mensen die al hulp geven, bijvoorbeeld de Thuiszorg
  • zij doen huisbezoeken
  • zij geven na huisbezoek een beoordeling en adviseren in de aanpak
  • zij begeleiden de cliënt bij het opruimen of schoonmaken van de woning of regelen dat dit door anderen (bv een schoonmaakbedrijf) wordt gedaan

Meldpunt Woningvervuiling

GGD Twente voert het Meldpunt Woningvervuiling uit voor alle 14 gemeenten van de regio. Iedereen kan melden. U kunt een melding doen maar ook bellen voor overleg of een advies over een vervuilde woonsituatie. Ook kunt u een melding doen als de woning te vies is om de hulpverlening te starten. Als de GGD u niet verder kan helpen wordt u doorverwezen naar een geschikte instelling.

Melden kan

Werkwijze

Wij vragen u zo veel mogelijk informatie over de persoon of situatie te geven. Ook vragen wij uw gegevens, zodat wij u op de hoogte kunnen houden. Om die reden worden geen anonieme meldingen aangenomen. Wel is het mogelijk dat uw naam richting veroorzaker niet genoemd wordt. GGD Twente legt de melding vast in een registratiesysteem. Hierbij gelden de regels zoals vastgelegd in het privacyreglement van GGD Twente.

De medewerker van GGD Twente maakt samen met de betrokken hulpverlener/mantelzorger een afspraak met de bewoner en bezoekt de woning. Tijdens dit bezoek wordt gekeken naar de stappen die gezet moeten worden om de vervuiling op te lossen, maar ook naar de oorzaak van de vervuiling. Soms is het voldoende om met de bewoner een aantal afspraken te maken, soms moet een schoonmaakbedrijf ingezet worden. In principe betaalt de bewoner zelf de schoonmaakkosten. In een aantal gevallen is het mogelijk een tegemoetkoming van de gemeente te krijgen. De GGD begeleidt de bewoner bij dit proces en overlegt altijd met de bewoner en zijn hulpverlener.
Soms lukt het niet om de bewoner te motiveren om zijn huis schoon te maken. In die gevallen wordt gekeken naar het risico voor de Volksgezondheid en zal afstemming plaats vinden met de afdeling Handhaving van de betreffende gemeente.

Er wordt naar gestreefd om binnen twee weken de melder te informeren over de afhandeling van de melding. Hierbij wordt er rekening gehouden met de privacy van de persoon over wie gemeld is. Melden kan telefonisch of via een digitaal meldingsformulier. De GGD Twente hecht waarde aan een respectvolle benadering en beoogt een oplossingsgerichte werkwijze.

Spreekuur Dak-en thuislozen Enschede

Dak-en thuislozen in Enschede kunnen met gezondheidsklachten terecht bij een speciaal voor hen ingesteld inloopspreekuur. De gemeente Enschede wil met dit initiatief de medische zorg voor deze groep verbeteren. Op dit spreekuur, gehouden door een sociaal verpleegkundige van GGD Twente, kunnen gezondheidsvragen beantwoord worden ener kan doorverwezen worden naar een huisarts of diverse instellingen, waaronder Mediant, Tactus, de Poli Seksuele Gezondheid en/of TBC van GGD Twente.

Het inloopspreekuur is op dinsdag en donderdag van 9:00 tot 10:00 uur.
Het spreekuur wordt gehouden bij Humanitas Onder Dak, Oldenzaalsestraat 7 in Enschede.

Cliënten kunnen zonder afspraak en zonder kosten gebruik maken van het spreekuur.

 

Gevonden wat je zocht?
 
Heb je gevonden wat je zocht?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input