Jeugdgezondheidszorg

Het Rijksvaccinatie­programma start op het consultatiebureau.

Ieder kind krijgt minstens 17 contacten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van GGD Twente Jeugdgezondheidszorg aangeboden.

Werkgroepen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid stellen hygiënerichtlijnen op voor de publieke gezondheidszorg.