Relaties en seksualiteit

Op een leuke en laagdrempelige manier met jongeren in gesprek over relaties en seksualiteit?

Overzicht van ons aanbod voor het onderwijs in drie verschillende thema’s rondom ‘liefdevolle relaties en weerbaarheid’:

Ons aanbod om invulling te geven aan je eigen schoolbeleid over relationele en seksuele vorming.

Het menu ‘Educatie’ geeft een overzicht van materialen en lespakketten die je kunnen ondersteunen bij het lesgeven over thema’s behorende bij seksuele gezondheid.

De school is een plek waar leerlingen zich veilig horen te voelen. Een goede signalering is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Onderstaande aanbod biedt hiervoor ondersteuning en suggesties.

Je kunt het team Seksuele gezondheid van GGD Twente gratis consulteren. Denk hierbij aan homo-negativiteit op school, onbedoelde zwangerschap etc.