De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Twente werkt in het onderwijs met de Triage-methodiek, een onderzoeksmethode voor de preventieve gezondheids-onderzoeken.

De check

  • Het kind wordt in groep 2 en 7 gezien door de doktersassistente. Er vindt een check plaats van gezichtsvermogen, gehoor, lengte en gewicht.
  • Ouders vullen twee vragenlijsten in.
  • Leerkracht geeft, net als bij de huidige werkwijze, mogelijke aandachtspunten op een lijst aan.

Samen met het JGZ-dossier geeft dit een goed beeld van het kind.

Ouders worden direct na het contactmoment schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten met het bevindingenformulier. Elk kind krijgt dit in een gesloten envelop mee naar huis.

Het vervolg

  • Gaat het goed? Geen vervolgonderzoek.
  • Er is twijfel of het kind extra aandacht nodig heeft? Doktersassistente bespreekt dit in het team met jeugdarts en jeugdverpleegkundige.
  • Hulp noodzakelijk? Snelle doorverwijzing naar jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de JGZ. Als het nodig is, kan een doorverwijzing plaatsvinden naar een specialist.

Ouders worden tijdens het traject steeds geïnformeerd.