JGZ op school en op kinderopvang

De juiste aanpak voorkomt dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. En daarbij hoort: vaak controleren! En als je hoofdluis vindt, hoe kom je er vanaf?

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Twente werkt in het onderwijs met de Triage-methodiek, een onderzoeksmethode voor de preventieve gezondheids-onderzoeken.

Belangrijk onderdeel van het gezondheidsonderzoek op school zijn de aandachtpuntenlijsten.

Elke school heeft leerlingen over wie de leraren zich zorgen maken. Soms zijn het kinderen met gedragsproblemen: extreem druk, brutaal of juist heel stil en teruggetrokken.