door Jeugdgezondheid

De check

  • Het kind wordt in groep 2 en 7 gezien door de doktersassistente. Er vindt een check plaats op lengte en gewicht en waar nodig testen we het gezichtsvermogen en gehoor.
  • Ouders vullen digitaal een vragenlijst in.
  • Leerkracht geeft mogelijke aandachtspunten op een lijst aan.

Samen met het kinddossier Jeugdgezondheid geeft dit een goed beeld van het kind.

Ouders worden direct na het contactmoment schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten met een bevindingenkaart. Elk kind krijgt dit in een gesloten envelop mee naar huis.

Het vervolg

  • Gaat het goed? Geen vervolgonderzoek nodig.
  • Er is twijfel of het kind extra aandacht nodig heeft? Doktersassistente bespreekt dit in het team met jeugdarts en jeugdverpleegkundige.
  • Hulp noodzakelijk? Snelle doorverwijzing naar jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheid. Als het nodig is, kan een doorverwijzing plaatsvinden naar een specialist.

Ouders worden tijdens het traject steeds geïnformeerd.