Het Zone.College in Almelo timmert al jaren aan de weg met de Gezonde School-aanpak.

Met drie themacertificaten in de pocket en een vierde in aantocht zijn zij één van de Twentse koplopers in het voortgezet onderwijs. Tijdens een Teams-sessie delen Gezonde School Coördinator Dennis Timmer en directeur André Hoeben hun ervaringen. Ook over hoe ze in coronatijd aan gezondheid op school werken.

Wat betekent het voor jullie om gezonde school te zijn?

André: “We willen vooral een voorbeeld zijn voor leerlingen. We organiseren allerlei activiteiten, zodat zij in aanraking komen met het thema gezondheid.” Dennis: “We werken aan verschillende thema’s. Voeding, Roken, Alcohol en Drugs, Sport en Bewegen en Gezonde Relaties en Seksualiteit.” “We werken als Zone.College in een drieslag”, vult André hem aan. Ten eerste wordt ervoor gezorgd dat leerlingen hun diploma halen. Daarnaast vindt de school het ook van belang dat leerlingen zichzelf leren kennen en weten wat belangrijk is in het leven; een stuk zelfontwikkeling. En tenslotte helpen zij leerlingen om hun plek vinden in de maatschappij. Voor die laatste twee dingen is het werken aan een gezonde school een kapstok. 

Plaquette ‘Gezonde School’

De school kijkt breed naar gezondheid waarbij allerlei activiteiten worden ontwikkeld. Dennis: “Je ziet het ook terug in de fysieke omgeving.” Zo heeft de school al jaren een gezonde schoolkantine op het niveau van De Gouden Kantineschaal van het Voedingscentrum. Ook bieden zij de opleiding Voeding en Technologie aan. Daar leren hun leerlingen hoe je gezond en lekker kunt combineren, en dat biedt de school vervolgens aan in de kantine. “We hebben veel groen op het terrein. We zijn momenteel bezig met de aanleg van een voedselstrook. Daar groeien bessen en noten. In het gebouw bevinden zich watertappunten. Je ziet bij aankomst op het terrein direct dat we een rookvrije school zijn en uiteraard zie je bij de ingang onze plaquette: Gezonde School”, aldus Dennis. 

Lesgeven en diploma halen

Iedere school heeft ook wel eens te maken met knelpunten. Bij het bereiken van succes krijg je ook te maken met zaken die wat minder soepel verlopen. Ook bij het Zone.College waren dingen soms wat lastiger. Dennis: “Het creëren van draagvlak bij collega’s was lastig. We hebben de juiste mensen aan het juiste thema te weten te koppelen. Dat is soms even zoeken.” André: “Dennis is een sterke en enthousiaste coördinator. Maar dat maakt ook dat mensen makkelijk denken dat hij het wel even doet. Docenten zijn vaak gefocust op de eerste taak: lesgeven en diploma halen. Om ook de andere dingen ingebed te krijgen in hun aanpak, is soms lastig. Dennis heeft wel eens hard moeten zwaaien.” Dennis: “Je moet echt de meerwaarde duidelijk maken, dan lukt het wel. Maar je directie moet het ook belangrijk vinden. Gelukkig hebben wij een enthousiaste directie én een enthousiast team.” 

En hoe gaat het dan in deze tijd? Want met het inhalen van de onderwijsachterstanden is het vast een stuk lastiger om ook nog aan gezondheid te werken op school?  

André: “Die onderwijsachterstanden vind ik geen excuus om niet ook met andere dingen aan de slag te blijven. Weet je, die onderwijsachterstanden, dat gaat ons wel lukken. Maar de echte schade zit in de psychosociale ontwikkeling. Dáár moeten wij het nodige inhalen. Want leerlingen hebben heel veel contact gemist. We willen graag meer ontmoeting organiseren. We werken daarin samen met Avedan, ons jongerenwerk. We ontkennen niet dat die onderwijsachterstanden er zijn hoor. Maar samen sporten, samen muziek maken, elkaar ontmoeten, dat is op dit moment gewoon hartstikke belangrijk.” Dennis glimacht: “Tijdens corona hebben we ook veel georganiseerd rondom gezondheid. Leerlingen kregen digitale recepten, met de opdracht die thuis te maken. Zo stimuleerden we ze even achter het scherm vandaan te gaan en gezond te eten. Onze docenten beweegonderwijs verzonnen de gekste challenges, van ballen hoog houden tot toiletrollen stapelen.”   

In de top 5 van Nederland 

Dat de school trots is op de behaalde prestaties is een feit. Toch blijven bepaalde prestaties beter hangen, zo ook bij Dennis. Dennis vertelt: “Ik was heel trots toen we ons vignet Voeding behaalden. Onze kantine kreeg de eerste schaal, goud nota bene. We zaten daar toen mee in de top 5 van Nederland. En in 2018 hebben we de inspiratieprijs Gezonde School gewonnen. Daar was ik ook heel trots op. Maar dat we nu naar ons vierde themacertificaat op weg zijn, vind ik ook bijzonder.” 

Kijkje in de keuken

Andere scholen komen wel eens bij Zone College Almelo langs om een kijkje in de keuken te nemen. André: ”Vaak vragen ze dan wel naar lessen en tabellen, maar eigenlijk nooit naar de geest, de onderliggende gedachte. Terwijl het daar juist om draait: waarom wil je dit doen, wat wil je betekenen?” Dennis: “Het moet gedragen worden, anders werkt het niet. Besef dat je als school ieder jaar weer verse aanvoer hebt van leerlingen. En die leerlingen helpen je. Ze doen het werk. Je doet het voor de leerlingen, maar vooral ook met de leerlingen.”

Wat zou je startende scholen willen meegeven?

Dennis: “Probeer niet in korte tijd teveel te doen. Dwing het niet af. Benader mensen op een open manier en geef ze de tijd. Tijd om te beseffen wat de meerwaarde is, voor scholing en voor uitleg. En probeer het niet alleen te doen. Én vergeet de leerlingen niet. Zonder leerlingen kan je het niet doen!“ 

Dennis Timmer van het ZoneCollege

Gezonde School-coördinator Dennis Timmer van het Zone.College in Almelo.