Tessa Huisjes is adviseur gezondheidsbevordering en regiocoördinator JOGG Twente. 

Een vitale Twentse samenleving begint bij een gezonde jeugd

Tessa HuisjesEen gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Het klinkt eigenlijk heel normaal, een gezonde jeugd. Maar ongemerkt groeien kinderen en jongeren op in een omgeving waarin ongezonde keuzes vaak de meest voor de hand liggende keuzes zijn. En dát willen we in Twente veranderen.

In 2021 zijn we gestart met de integrale aanpak JOGG (Gezonde jeugd, Gezonde toekomst). Er wordt niet voor niets weleens gezegd 'it takes a village to raise a child'. Samen met scholen, kinderdagverblijven, de buurt, bedrijven, (sport)verenigingen, dagattracties, lokale bestuurders, professionals, kinderen en hun ouders willen we de sociale en fysieke leefomgeving waarin kinderen opgroeien gezonder maken. Op een manier dat past bij de Twentse samenleving. Zodat de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt. Gezond blijven is meer dan gezond eten en voldoende bewegen. Het gaat onder andere ook over goed slapen, roken, alcoholgebruik, mentale gezondheid, psychosociaal welbevinden, meedoen en lekker in je vel zitten. Zo worden Twentse jongeren fysiek, mentaal en sociaal beter voorbereid op hun toekomst.

Maar liefst 10 gemeenten hebben zich aangesloten bij JOGG Twente: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Rijssen-Holten en Tubbergen.

Inzet JOGG Twente op schoolomgeving

School is zo’n omgeving waar kinderen veel tijd doorbrengen en leren. Vanuit JOGG werken we er graag naartoe dat school zo’n gezonde omgeving is. Waar kinderen mogelijkheden krijgen aangereikt om gezonde keuzes te maken, en op te groeien tot een gelukkig en gezond mens. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht die in de klas een gesprekje voert over eten, bewegen of lekker in je vel zitten. Meerdere keren per week een beweeguur op school om de motorische ontwikkeling te bevorderen, maar ook verbetering van de sociaal emotionele ontwikkeling, de concentratie en schoolprestaties. Misschien willen jullie op school een kwartiertje per dag rennen met The Daily Mile? Gezonde keuzes aanbieden in de schoolkantine? Aan de slag met een groen schoolplein? Of het realiseren van een watertappunt?

Jouw school in een JOGG-gemeente

In elk van deze gemeenten is een lokaal JOGG-team aangesteld dat bestaat uit een beleidsmedewerker en een regisseur. Zij zijn in de lead voor de implementatie en lokale uitvoering van JOGG. Zij maken een plan voor jouw gemeente. En de aanpak op jouw school kan een onderdeel worden van dat lokale plan. Als je contact hebt met de Gezonde School-adviseur, helpt zij je ook om jouw Gezonde School-activiteiten te laten aansluiten bij dat plan. Samenwerken maakt het makkelijker en krachtiger. Want als jouw gezonde school in een gezonde wijk staat, je kunt samenwerken met gezonde (sport)verenigingen en kinderopvang, dan creëren we samen die gezonde leefomgeving voor gezinnen. En maken we het makkelijker om te kiezen voor een gezonde leefstijl.

We vinden het belangrijk dat scholen ondersteuning en hulp krijgen bij het werken aan gezondheid. Daarom helpt GGD Twente de scholen met de Gezonde School-aanpak. Een onderdeel van die aanpak is Jong Leren Eten. Het programma Jong Leren Eten stimuleert scholen en kinderopvang om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Zo leren zij bijvoorbeeld spelenderwijs om gezonde en duurzame keuzes te maken door moestuinieren, kooklessen of een bezoek aan de boer. 

We weten dat er momenteel veel druk op scholen ligt. Corona, onderwijsachterstanden: het valt niet mee. Daarom houden de Gezonde School-adviseurs in hun adviezen ook rekening met wat haalbaar en uitvoerbaar is binnen de omstandigheden die er zijn. En is het de bedoeling dat de aanpak het onderwijs ten goede komt. We weten namelijk ook: kinderen die fit zijn en lekker in hun vel zitten, presteren beter. Je profiteert ervan in de klas en op school. Het helpt leerlingen en medewerkers te zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Om zo het hoofd te kunnen bieden aan alle uitdagingen waar we samen voor staan.

Samen maken we gezond gewoon

Als regiocoördinator heb ik de leuke en uitdagende taak om te zorgen voor samenhang in Twente door regionaal te verbinden, slim te organiseren en het onderling delen van goede voorbeelden. Zo wordt de impact voor Twentenaren en dus ook scholieren groter.

Staat jouw school in een JOGG-gemeente en wil je meer weten over de aanpak? Loop je als school ergens tegenaan en kun je hulp gebruiken? Neem contact op met gezondeschool@ggdtwente.nl. Wie weet komen we samen met de Gezonde School-adviseur, de makelaar Jong Leren Eten en/of het lokale JOGG-team tot mooie plannen voor jullie school. En werken we samen aan een (school)omgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien en lekker in hun vel zitten. Samen maken we gezond gewoon.

Tessa Huisjes, adviseur gezondheidsbevordering en regiocoördinator JOGG Twente