Gezonde School adviseur Sanne van Megen vertelt over haar werk.

Gezonde School adviseur Sanne van MegenWat als je aan het zoenen bent en iemand wil ineens verder gaan? Voor jongeren in het speciaal onderwijs is het vaak nóg moeilijker om hun grenzen aan te geven. Zij zijn door hun beperking soms extra kwetsbaar voor seksueel misbruik. Wist je bijvoorbeeld dat meisjes op cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs vaker te maken hebben met seksuele grensoverschrijding dan meisjes op reguliere scholen? Dat bleek in 2019 uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland.

 

Aandacht voor seksuele en relationele vorming

‘Meer tijd en aandacht voor relaties en seksuele vorming binnen het speciaal onderwijs’. Het is niet voor niets dat ik dit signaal van onze jeugdartsen krijg. Denk aan zaken als de pubertijd, relatievorming, wensen en grenzen en anticonceptie. Van een uitgebreide uitleg tot onvoldoende, te laat of zelfs helemaal niet. Het verschilt hoe leerlingen thuis, van hun ouders, uitleg krijgen over relaties en seksualiteit. Via de (social) media krijgen en zoeken kinderen veel informatie over seksualiteit. Maar deze is vaak te eenzijdig of niet juist. En meestal sluit deze informatie ook niet aan bij de belevingswereld of het ontwikkelingsniveau van leerlingen. En juist voor leerlingen in het speciaal onderwijs is goede en passende informatie nodig. Daarom is het belangrijk dat ze leren over gezonde relaties en seksualiteit. Thuis én op school.

Een plek in het schoolplan

Gelukkig wordt er in Twente al op veel scholen in het speciaal onderwijs aandacht besteed aan het thema relaties en seksualiteit. Zo doen scholen bijvoorbeeld mee aan de Week van de Lentekriebels (basisonderwijs) of de Week van de Liefde (voortgezet onderwijs). En wordt er gewerkt met lesmethodes voor speciaal onderwijs. Zoals ‘Je lijf je lief’, ‘Kriebels in je buik’ of ‘Lang leve de liefde’. Dat is natuurlijk al heel mooi. Nog beter is als je als school het thema ook opneemt in je beleid. Bijvoorbeeld door een doorlopende leerlijn op te stellen en die een plek te geven in het schoolplan. Maar ook door ouders te informeren en door te zorgen voor een veilig schoolklimaat. Dat betekent ook dat medewerkers seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en adequaat kunnen handelen.

Ik kan helpen!

Als Gezonde School adviseur weet ik alles over relaties en seksualiteit en over de Gezonde School aanpak. Daarom kan ik scholen goed helpen bij het creëren van draagvlak binnen het team en bij het opstellen van visie en beleid. Ook maak ik met scholen voor speciaal onderwijs vaak samen een aangepaste leerlijn relationele en seksuele vorming, omdat iedere school toch net weer een beetje anders is. Ik ondersteun de school bij iedere stap van de Gezonde School aanpak en alle vragen die daarbij aan de orde komen.

‘De homovlag’

Heerlijk hoe divers mijn werk is. Zo stond ik een paar weken geleden op een informatiemiddag. Voor ouders van Het Reliëf, speciaal onderwijs voor groep 1 t/m 8 in Enschede. Ik had een standje met informatie over de Gezonde School thema’s waar de school mee bezig is. Waaronder relaties en seksualiteit. Op de tafel lag allerlei informatiemateriaal over seksuele vorming en een regenboogvlag. Toen één van de leerlingen kwam vragen waarom ik ‘de homovlag’ had meegenomen, ontstond er een leuk gesprekje. Samen met de leerling en zijn moeder praatten we over diversiteit en ‘erbij horen’. Geweldig vind ik dat!

 

Sanne van Megen, Gezonde School adviseur