In 2013 is Twente als eerste gestart met een interactief veiligheidseducatiecentrum.

Risk Factory Twente

Leren door te doen

De huidige activiteiten zijn met name gericht op primair onderwijs (groep 8). Want: ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Hierbij zijn de belangrijkste uitgangspunten dat veiligheid vanuit een breed perspectief moet worden laten zien, dat kinderen leren door te doen en dat het leereffect aantoonbaar moet zijn. Het doel is een bijdrage leveren aan een veilige generatie.  

Op dit moment bezoekt ongeveer 80% van alle Twentse basisscholen de Risk Factory. Helaas heeft COVID-19 de Risk Factory ook in de greep gehouden en moesten de deuren langere tijd gesloten blijven. De verwachting is dat eind maart 2022 de Risk Factory haar 25.000-ste leerling mag ontvangen. 

Scholen zijn positief, onder andere over de manier van lesgeven: leren door te doen. Daarnaast wordt de centrale plek (niet verdeeld over het schooljaar) en het wetenschappelijk aangetoonde leereffect door de Universiteit Twente genoemd. Kort samengevat zijn de conclusies van het wetenschappelijke onderzoek van Universiteit Twente:

  1. Een bezoek aan de Risk Factory Twente leidt tot een hoog veiligheidsbewustzijn en een grote intentie tot zelfredzaamheid (ook op langere termijn).
  2. Bezoekers hebben tot 3 keer meer kennis over veiligheidsrisico's dan niet-bezoekers.
  3. 75% van de bezoekers is van plan om zichzelf te beschermen tegen mogelijke veiligheidsrisico's.
  4. Risk Factory Twente levert een belangrijke bijdrage aan het voorbereiden van kinderen op mogelijke onveilige situaties in de eigen omgeving.

De wereld van de doelgroep verandert snel

Als educatiecentrum zorgen wij ervoor dat we goed aansluiten op de belevingswereld van leerlingen. Om deze reden is in september 2021 het scenario online weerbaarheid in gebruik genomen. Met behulp van Virtual Reality worden de leerlingen meegenomen in de problematiek rondom sexting (verspreiden van naaktfoto’s). Daarnaast behandelen we thema’s als  brandveilig-, verkeers-, internetveilig. Ook leren de kinderen hoe ze een juiste melding maken via 112.  

In het eerste kwartaal van 2022 introduceren we een scenario rond jeugdcriminaliteit. Dit scenario gaat specifiek in op de problematiek rondom de verleidingen om het snel geld te verdienen. Ook passen we het scenario 112 aan.

(Voorzichtig) vooruitkijken – Programmalijn

Uit ons wetenschappelijke onderzoek komt naar voren dat het herhaaldelijk aanbieden van een risicoboodschap een beter en duurzamer resultaat geeft. Om deze reden wordt Risk Factory Twente voor minimaal 2 schooljaren (pilot) uitgebreid met een programma voor tweedejaarsleerlingen van het voortgezet onderwijs. Hiermee creëren we een leerlijn. 

De gedachte is leerlingen in 2 levensfasen te ontvangen in de Risk Factory Twente. Hierbij gelden dezelfde uitgangspunten als het huidige programma. Alles staat in het teken om de leerlingen weerbaarder te maken over de risico’s in hun omgeving. De huidige Risk Factory sluit wat betreft look & feel niet aan bij de nieuwe doelgroep. Om deze reden wordt een nieuwe opstelling gebouwd.

Voor deze doelgroep is verdieping in de veiligheidsthema’s essentieel. Uit onderzoek zijn 4 scenario’s naar voren gekomen: 

  1. Jeugdcriminaliteit (drugskoeriers)
  2. Cybercrime (sextorsion en geldezels)
  3. Groepsdruk
  4. Brandveiligheid 

Om goed aan te sluiten op het Voortgezet Onderwijs is onder andere een klankbord VO opgericht. Dit klankbord bestaat uit een bestuurder, leerkrachten en interne begeleiders van OSG Hengelo. Daarnaast sluiten de hulpverleningsdiensten en Veiligheidsregio Twente aan.

Meer informatie

Vanaf schooljaar 2022-2023 is het lesprogramma toegankelijk voor het Voortgezet Onderwijs in Twente. Voor meer informatie en vragen mail je naar info@riskfactorytwente.nl.